Meny

Digitalt infomøte om gruppe- og kretsutvikling

Patruljetur
29. - 29.
Oct
Dato: 29.10.2020 18:00 - 20:00
Sted: Digitalt
Gruppe- og kretsutvikling er et av hovedtiltakene i arbeidsplanen for 2019–2020. Satsingen skal over tid bidra til enklere speiderhverdag for ledere, og gi mer og bedre speiding. Kunne du tenke deg å bli en del av dette arbeidet eller vil du vite hvordan de forskjellige delene av organisasjonen kan bidra? Velkommen til digitalt infomøte om veien videre og muligheter til å bidra!

Klikk her for å komme til møtet

Gruppe- og kretsutvikling handler om å skape bedre forhold for speidingen i Norge gjennom å arbeide med målrettet og systematisk støtte til speidergrupper som opplever utfordringer eller ønsker å arbeide med egen utvikling. For å lykkes må vi skape en delingskultur i organisasjonen. Alle er gode på noe og har noe å bidra med. Og alle skal kunne få hjelp hvis de trenger det, med  både små og store utfordringer. Gjennom gruppe- og kretsutviklingsarbeidet vil gruppene få tilbud om dedikerte ressurspersoner, variert selvhjelpsmateriell, og behovsbasert oppfølging fra forbundets, kretsens eller korpsets side.

NSF søker nå etter frivillige som ønsker å bidra som en del av støtteapparatet (på nasjonalt nivå og kretsnivå), enten gjennom direkte kontakt med gruppene eller gjennom det å videreutvikle selvhjelpspakker og andre verktøy. Vil du være med?

I første omgang inviterer vi til et åpent og uforpliktende informasjonsmøte der vi forteller mer om hvordan støtteapparatet for utvikling av speidergrupper er tenkt organisert.

 

Dette møtet er for deg som

  • vil bidra til enklere, bedre og mer speiding

  • vil være en nyttig ressursperson i direkte kontakt med gruppene

  • vil bidra med dine erfaringer når vi videreutvikler hjelpemateriell 

  • vil arbeide med tettere oppfølging av grupper i kretsen eller korpset

  • lurer på om dette er noe for deg eller noen du kjenner

  • kan hjelpe til med å rekruttere andre inn

 

Spesielle målgrupper

Det er spesielt ønskelig at representanter fra følgende grupperinger og organisasjonsledd deltar:

  • ledertrenere
  • krets- og korpsstyrer og eventuelle ansatte
  • nettverk
  • tidligere inspiratorer

 

Tidspunkt:

Det er satt opp to datoer: 21. oktober kl. 19–21 og 29. oktober kl. 19–21 – velg det som passer best for deg/dere.

 

Møtelenke blir lagt ut her:

 

Foto: CF Salicath

Del saken