Meny

Marin forsøpling: Bli med på speidernes ryddeaksjon!

Strandrydding Lillesand speidergruppe
10. - 15.
Jun / Oct
Dato: 10 jun - 15 okt, 2021
Sted: Vassdrag/strandsonen
Bli med på forbundets landsomfattende ryddeaksjon!
  • Hvem: Alle speidergrupper, og spesielt de som skal på Agenda-leir 

  • Hva: Landsomfattende opprydding ved vassdrag og i strandsonen for å redusere marin forsøpling

  • Når: Sommer/høst 2021

  • Påmelding: Meld deres interesse i skjemaet her.

  • Spørsmål? Ta kontakt med prosjektkoordinator Abdi Said på forbundskontoret: abdi.said@speiding.no

OBS!
Veiledning og sjekklister for gjennomføring av ryddeaksjoner finner du på nettsiden til Senter for oljevern og marint miljø (www.marintmiljo.no).

Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjektet, og de stiller som krav at alle aksjonene og mengede innsamlet avfall skal registreres på ryddenorge.no. Forbundskontoret kan kan være behjelpelige med å registrere disse opplysningene for dere. 

Det er viktig at dere melder fra om aksjonen deres til forbundskontoret, helst på forhånd, slik at vi kan lage en samlet oversikt og følge opp og støtte gruppene. Dere kan få hjelp og råd ifm gjennomføringen av aksjonen fra forbundskontoret, og det vil også være mulig å få såkalte motivasjonsmidler (detaljer rundt dette avklares). Og selvfølgelig blir det merker å få!

Aktivitetsforslag
I forbindelse med dette prosjektet er det laget aktivitetsforslag som ligger i Speiderbasen. De er først og fremst tilpasset Agenda-leirene, men kan uten problemer brukes av alle speidergruppene. Det finnes både et forslag til et planleggings-/forberedelsesmøte (Agenda-forhåndsoppgave), et møteopplegg om årsaker til og forebygging av marin forsøpling og et opplegg for gjennomføringen av selve aksjonen.

Sikkerhet og naturvern:
For alle som gjennomfører oppryddingsaksjonen er  det viktig å sikre følgende kunnskaper hos både speidere og ledere: riktig bekledning og verneutstyr, kunnskap om farlige typer avfall og hva man ikke skal plukke selv, og hvordan man kan ta hensyn til naturen under opprydding, for eksempel fuglelivet. Bli med dere også! Dette er vår sjanse til å gjøre noe som faktisk nytter!

 

Foto: Tone Falkenhaug/Lillesand speidergruppe

Del saken