Speidertinget 2018

Bilde fra speidertinget 2016
02. - 04.
Nov
Dato: 02 nov - 04 nov, 2018
Sted: Scandic Hell (ved Trondheim lufthavn, Værnes) Trondheim
Målgruppe: Ledere, Rovere, Speidere i tropp
Type: Nasjonalt arrangement
Speidertinget er forbundets øverste myndighet, og har ordinært møte hvert annet år. For praktisk info om årets speiderting, se nederst på siden.

Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum. Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets møter.

Speidertinget 2018 arrangeres i Trøndelag 2.–4. november. Her er informasjon om viktige frister i forkant av tinget:

 • 23. mars: Innsending av lovforslag som ønskes vurdert av lovutvalget før innlevering. Sendes direkte til lovutvalget. Utvalget gir en tilbakemelding til forslagsstiller før fristen for innlevering av lovforslag. 
 • 27. april: Innlevering av lovforslag. Sendes til forbundskontoret. Tekst i emnefeltet: Lovforslag til Speidertinget 2018

Merk! Et lovforslag er ikke innlevert før det er sendt til forbundskontoret.

Hvem kan levere forslag til lovsaker og andre saker? Forslag kan leveres inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. 

 • 22. juni: Innlevering av forslag til kandidater som er på valg på Speidertinget. Forslag sendes til valgkomiteen
 • 2. august: Innlevering av forslag til andre saker til Speidertinget 2018. Sendes til forbundskontoret. Tekst i emnefeltet: Saksforslag til Speidertinget 2018
 • 23. august: Påmeldingsfrist! Meld på i medlemssystemet Min speiding.
 • 28. september: Innlevering av forslag til Speider- og Roverforum. Tekst i emnefeltet: Saksforslag til Speider- og Roverforum 2018 

Speidertingets oppgaver
Speidertingets oppgaver er beskrevet i forbundets lover § 2-5-3.
Speidertingets ordinære møter behandler:

 • årsmeldinger for de to foregående årene
 • regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
 • arbeidsplan for de to påfølgende årene
 • budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent
 • valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen, representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
 • lovforslag
 • godkjenning av korpsavtaler
 • innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen