Meny

Speidertinget 2020

bilde fra speidertinget 2018
13. - 15.
Nov
Dato: 13 nov - 15 nov, 2020
Sted: Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre
Speidertinget er forbundets øverste myndighet, og har ordinært møte hvert annet år.

Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet
og kretsene/korpsene, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, fem valgte representanter for forbundets Speiderforum og fem valgte representanter for forbundets Roverforum. Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets møter.

Alle ledd i organisasjonen kan sende observatører til Speidertinget.

Vi håper å gjennomføre Speidertinget på Thon Hotel Vettre. Endelig avgjørelse om fysisk eller digital gjennomføring av Speidertinget blir tatt i august. Vent med å bestille reise.

Viktige datoer:

Innlevering av lovforslag

Lovforslag kan leveres inn av: Speidertingets medlemmer (dvs. alle som var representanter på Speidertinget i 2018), av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting.  

 • 2. april: Frist for innsending av lovforslag som ønskes vurdert av lovutvalget før endelig innsending.
 • 13. mai: Frist for innsending av lovforslag.

Innlevering av saker og andre frister til Speidertinget 2020

Forslag til saker til Speidertinget kan leveres inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. Bruk Mal for saker til Speidertinget 2020.

 • 22. juni: Frist for innlevering av forslag til kandidater som er på valg på Speidertinget. Sendes til valg@speiding.no
 • 13. august: Frist for innlevering av forslag til andre saker til Speidertinget 2020. Bruk malen. Sendes til nsf@speiding.no. Tekst i emnefeltet: Saksforslag til Speidertinget 2020
 • 23. august: Frist for innlevering av forslag til kandidater til Sølvulven. Se kriteriene for tildeling av Sølvulven på speiding.no. Forslag sendes på forslagsskjema til nsf@speiding.no.

 

Speidertinget behandler:

 • årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter
 • regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
 • arbeidsplan for de to påfølgende årene
 • budsjett for hvert av de to påfølgende årene
 • valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen
 • lovforslag
 • godkjenning av korpsavtaler
 • innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret
   

Speidertinget 2020 blir holdt på Thon Hotel Vettre, i landlige og rolige omgivelser kort vei fra Oslo. Flytoget har hyppige avganger til og fra Gardermoen, og det går tog direkte til Torp. Til Oslo tar det bare 20 minutter med tog, buss eller bil.

unnamed.jpg

Lenke til kart som viser beliggenhet finner du her.

Foto toppbilde: Hanne Kristine Lybekk

 

Del saken

20. - 27.
Jun
25. - 20.
Jun / Aug

Nærleir 2020

Sted: Hele landet
29. - 18.
Jun / Jul

Explorer Belt 2020 - AVLYST

Sted: Hele landet

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen