Meny

Speidertinget 2020

bilde fra speidertinget 2018
13. - 15.
Nov
Dato: 13 nov - 15 nov, 2020
Sted: Digitalt
Type: Nasjonalt arrangement
Speidertinget er forbundets øverste myndighet, og har ordinært møte hvert annet år.

Digital gjennomføring
Alle representanter må delta digitalt. Det er opp til hver delegasjon om dere møtes lokalt og deltar sammen, men vi oppfordrer til å finne en god måte å samhandle før og under tinget. Mange representanter er nye på tinget, mange kan ha behov for å diskutere og prate med de andre i delegasjonen.

Speidertinget blir strømmet åpent, og alle som vil kan følge møtet her https://streaming.speiding.no/.

Saksdokumenter
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig på speiding.no senest 16. oktober. Forslag til endring av grunnregler, lover og retningslinjer er tilgjengelige fra 13. september.

Generell info om Speidertinget
Speidertinget består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet
og kretsene/korpsene, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, fem valgte representanter for forbundets Speiderforum og fem valgte representanter for forbundets Roverforum. Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets møter.

Viktige datoer:

Innlevering av lovforslag

Lovforslag kan leveres inn av: Speidertingets medlemmer (dvs. alle som var representanter på Speidertinget i 2018), av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting.  

 • 2. april: Frist for innsending av lovforslag som ønskes vurdert av lovutvalget før endelig innsending.
 • 13. mai: Frist for innsending av lovforslag.

Innlevering av saker og andre frister til Speidertinget 2020 - alle frister er ute

Forslag til saker til Speidertinget kan leveres inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. Bruk Mal for saker til Speidertinget 2020.

 • 22. juni: Frist for innlevering av forslag til kandidater som er på valg på Speidertinget.
 • 13. august: Frist for innlevering av forslag til andre saker til Speidertinget
 • 23. august: Frist for innlevering av forslag til kandidater til Sølvulven.
 • 1. september: Påmeldingsfrist (for både fysisk og digital deltakelse).

 

Speidertinget behandler:

 • årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter
 • regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
 • arbeidsplan for de to påfølgende årene
 • budsjett for hvert av de to påfølgende årene
 • valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen
 • lovforslag
 • godkjenning av korpsavtaler
 • innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret

Se saksdokumenter og annen informasjon om Speidertinget 2020.

 

Foto toppbilde: Hanne Kristine Lybekk

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv