Meny

Tematreff for kretser og korps: kretsens/korpsets rolle

Norges speiderforbund inviterer til tematreff!

Velkommen til et inspirerende tematreff!

Norges speiderforbund inviterer deg som er krets- eller korpsleder til tematreff der kretsens og korpsets rolle er i fokus.

Bli med på tematreff der vi blant annet skal snakke om kretsens/korpsets rolle, oppfølging av grupper og samarbeid med ledertrenere i lys av gruppe- og kretsutviklingsprosjektet. Deltakerne på tematreffet vil få mer informasjon om veien videre med gruppe- og kretsutviklingsprosjektet, og vil få en mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Vi vil også fokusere på muligheter kretsene og korpsene har i en tid med smitteverntiltak og uforutsigbarhet.

Noe av hensikten med dette tematreffet er at deltakerne underveis bidrar med egne erfaringer rundt disse temaene. Vi vil i tillegg oppfordre kretser og korps som ønsker å dele noe de har lykkes med, om å sende inn et bidrag på forhånd. Det trenger ikke å være mye, og kan være i form av en kort beskrivelse, eksempler eller annet som vi kan innarbeide i programmet for tematreffet. 

Vi kommer blant annet til å høre litt fra Vesterlen krets som i høst har hatt medlemsvekst og klart å opprettholde mye aktivitet. De vil komme med konkrete eksempler på hvordan de i dag arbeider med å legge forholdene til rette for at gruppelederne blir sett og hørt, og dermed mer motiverte og selvgående.

Tidspunkt: 25. november, kl. 20.00

Se arrangementet på facebook

Klikk her for å komme til møtet.

 

Hjertelig velkommen!

 

Foto: Kjetil Jøssang

Del saken