<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Google Gsuite e-postadresse

Informasjon om Google Gsuite e-postadresse

For å gjøre det enklere å avholde digitale møter kan de gruppene som ønsker det få en Google Gsuite e-postadresse på @speiding.no

Send da en forespørsel til hjelp@speiding.no med følgende:

  • Navn på gruppa
  • Navn på den som skal ha tilgang til kontoen
  • E-postadresse til den som skal ha tilgang til e-post kontoen
  • Telefonnummer til den som skal ha tilgang e-post til kontoen
  • Ønsker du å bruke kontoen som fornavn.etternavn@speiding.no eller som gruppenavn@speiding.noKontoen vil opprettes med fornavn.etternavn@speiding.no, men med alias slik at det også går an å sende som gruppenavn@speiding.no.
Man kan velge hvilken av disse som skal stå som standard ved sending av og svar på e-post.

 

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear