<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Gruppenavn

Hvilke retningslinjer gjelder for navngivning av speidergrupper?

Når en speidergruppe stiftes må den få et navn. Navnet skal følge retningslinjene for navngivning av speidergrupper og godkjennes av Speiderstyret. Dersom en gruppe skal bytte navn, må også retningslinjene følges. Eksisterende gruppenavn som ikke følger dagens retningslinjer får beholde sitt navn.

 

Hvordan kan navnet endres?

Endring av gruppenavn skjer ofte etter vedtak i gruppetinget. Kontakt gjerne forbundskontoret før gruppetinget skal behandle saken om navneendring, for å få avklart om et ønsket gruppenavn er aktuelt å bruke og innenfor retningslinjene.

Gruppenavnet skal godkjennes av Speiderstyret, etter ønske fra speidergruppa (gruppetinget) og anbefaling fra kretsstyret og ev. korpsstyret.

 

Krav til gruppenavnet

 • Navnet på en speidergruppe skal være knyttet til et stedsnavn og slutte med speidergruppe eller speidargruppe, ev. sjøspeidergruppe/sjøspeidargruppe.
 • Navnet skal ikke være til forveksling likt et annet gruppenavn
 • Korpsgrupper skal også ha korpsets forkortelse (BK, MSK, MS, FA eller FSK)
 • Tall brukes bare unntaksvis
 • Beredskapsgrupper skal hete Speidernes beredskapsgruppe [navn på politidistrikt]

Les retningslinjene her.


Hvorfor endre gruppenavn?

Det kan være flere årsaker til endring av gruppenavn:

 • sammenslåing av speidergrupper
 • endret lokalt navn (f.eks. kommunenavn)
 • endret område for aktiviteten
 • endring til/fra sjøspeidergruppe
 • endring fra korpsgruppe til ikke-korpsgruppe eller motsatt
 • Endring av korpsets initialer (her skjer gjerne vedtak om endring for alle korpsgruppene samlet etter vedtak i korpstinget)
 • endring av målform (bokmål/nynorsk) i kretsen med tilhørende vedtak om endring av gruppenavnene (speidergruppe/speidargruppe)
 • fjerning av nummerering når ikke det lenger er hensiktsmessig for å skille speidergrupper fra hverandre

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear