Gruppeoppdrag: Motivasjon

Gruppeoppdrag med temaet motivasjon for rovere og ledere. Formålet er å ta tempen på ledermiljøet og kartlegge motivasjonen i ledergruppa. Snakke åpent om faren for slitasje, om hva som gir motivasjon, og om hvordan ledergruppa kan jobbe bevisst med dette. Samlingen skal resultere i konkrete tiltak for å øke trivselen og motivasjonen hos lederne.

Hva er et gruppeoppdrag?

Målet med gruppeoppdrag er å gi gruppene verktøy de kan bruke med egne ressurser, og uten omfattende forarbeid, til å arbeide med utvikling av egen speidergruppe. Dette er altså selvhjelpsmateriell som ikke krever ekstern fasilitering. Det vil bli lansert nye gruppeoppdrag med jevne mellomrom. Temaene for gruppeoppdragene blir valgt basert på noen av de kjente utfordringene i speidergruppene.

Ta vare på motivasjonen!

Lederne må være en god ressurs for hverandre for at ledergruppa skal fungere som en ressurs for resten av gruppa. Det krever godt samarbeid og hensiktsmessig oppgavefordeling. Den enkeltes motivasjon bunner ofte i at det er godt å være leder, at man har det gøy og hyggelig sammen. Det smitter over på speiderne. Sørger dere for å ha det godt sammen som voksne, blir det lettere å skape gode arbeidsmåter og aktiviteter. Da blir det også meningsfylt å rekruttere nye medlemmer, både barn og voksne.

Se dokumentene nedenfor for tips, aktiviteter og et forslag til et ferdig opplegg for ledersamling som dere kan bruke i gruppa. Opplegget kan brukes i sin helhet eller deles opp i flere deler.

Gruppeoppdrag Motivasjon - ledersamling.pdf

Vedlegg:

Vi ønsker din tilbakemelding!

Det første gruppeoppdraget bruker vi til å finne riktig form på fremtidige gruppeoppdrag. Vi trenger derfor tilbakemeldinger på hva målgruppa mener vi bør gjøre for å gjøre slikt hjelpemateriell så nyttig og brukervennlig som mulig. Vi har laget et tilbakemeldingsskjema som vi oppfordrer deg til å fylle ut når du har satt deg inn, og kanskje fått testet ut, dette første gruppeoppdraget.

Del saken