Meny

Årsrapportering

Alle speidergrupper skal levere inn årsrapport, regnskap og årsmelding innen 31. mars hvert år. Årsrapportskjemaet skal inneholde informasjon om gruppestyret, avholdt årsmøte, regnskap med mer som skjedde i foregående år.

NB! Nå skal årsrapport leveres i medlemssystemet. Det skal fylles ut av enten gruppeleder eller to gruppeassistenter. Gruppeledere og assistenter finner årsrapportskjema under sin gruppe i medlemssystemet. Har du spørsmål om utfylling, ta kontakt med forbundskontoret på 22 99 22 30 eller nsf@speiding.no.

Alle speidergrupper skal levere:

 • Årsrapport
 • Årsmelding
 • Regnskap

Informasjon om årsrapportering for kretser finner du på kretssidene.

ÅRSRAPPORTSKJEMA 

Årsrapportskjema ligger i medlemssystemet, følgende opplysninger skal fylles ut:

 • Fakta om gruppa: Navn, gruppenummer (fire siffer), organisasjonsnummer, krets, kommune og fylke og annen informasjon.
 • Om gruppetingets årsmøte gjennomført i foregående år, valg av gruppestyre og navn på disse. (se NSFs lover § 2-2)
 • Regnskapstall til momskompensasjonssøknad
 • Gruppas kasserer/regnskapsfører
 • Gruppas revisor
 • Bekreftelse på at gruppa hadde minst 5 betalende medlemmer under 26 år ved årsskiftet (hvis det stemmer)
 • Kort beskrivelse av en aktivitet i gruppa i foregående år
 • Tilknytning til eventuelle stiftelser
 • Gruppas eiendommer (hus, hytte, båt)
 • Gruppas årsmelding og årsregnskap for foregående år skal vedlegges

Hvorfor er dette viktig?
Opplysningene i årsrapportskjemaet danner grunnlag for nasjonal grunnstøtte (statsstøtte) til forbundet fra Barne- og likestillingsdepartementet og for tildeling av Frifond-støtten til forbundet. Støtten beregnes på grunnlag av tellende lokallag. Speidergruppa (laget) er tellende når vi ved innsendt årsrapportskjema og revisorattesterte statistikker kan dokumentere at gruppa er aktiv og har minst 5 medlemmer under 26 år som har betalt medlemskontingent.

Manglende innsending av dette skjemaet fra gruppene gir mindre offentlig støtte til speiderarbeidet nasjonalt og lokalt. Gruppa vil ikke få mulighet til å søke Frifond-midler eller momskompensasjon og får heller ikke utbetalt sin del av f.eks. restbeløpet fra Frifond.

Speidergrupper som er tilknyttet et korps går inn under ordninger for korpsets organisasjon. Årsrapportskjema leveres likevel til Norges speiderforbund, og videresendes av forbundet til korpsene.

Når og hvor?
Fristen er 31. mars hvert år for foregående år. Skjemaet leveres i medlemssystemet.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv