<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Forsikringer

Norges speiderforbund har to ulike forsikringer for sine medlemmer: Kollektiv ulykkesforsikring for speiderne og ansvarsforsikring for virksomheten.

Vi anbefaler i tillegg at hver enkelt har egen reiseforsikring som dekker tap av eller skade på personlige eiendeler, og hjemreise ved sykdom eller uforutsette hendelser. Speidergrupper bør forsikre gruppas utstyr. Ta kontakt med Knif Trygghet om dette er aktuelt for din gruppe.

Forsikringsvilkår
Ønsker du å lese de fullstendige vilkårene, eller har du spørsmål om forsikringene, kontakt forbundskontoret.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear