<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Gruppedrift

På denne siden finner du nyttig informasjon om viktige frister, arkiv over gruppe-, krets- og korpspost, årshjul og annet for deg som står for den daglige driften av gruppa.

Er du gruppeleder eller medlem av gruppestyret? Da finner du informasjon her om planlegging og daglig drift av gruppa. I tillegg finner du et arkiv over Gruppeposten (og Krets- og korpsposten) som sendes ut til gruppestyrets medlemmer (og krets- og korpsstyrer) en gang i måneden.