Meny

Gruppeoppdrag: Hvordan få flere ledere

Gruppeoppdrag som handler om rekruttering av ledere og andre frivillige. Formålet med dette gruppeoppdraget er å invitere speidergruppene til å se på hvordan de jobber med lederrekruttering. Gruppeoppdraget skal hjelpe gruppene til å tenke bredere og mer systematisk for å få flere ledere/frivillige.

Hva er et gruppeoppdrag?

Målet med gruppeoppdrag er å gi gruppene verktøy de kan bruke med egne ressurser, og uten omfattende forarbeid, til å arbeide med utvikling av egen speidergruppe. Dette er altså selvhjelpsmateriell som ikke krever ekstern fasilitering. Det vil bli lansert nye gruppeoppdrag med jevne mellomrom. Temaene for gruppeoppdragene blir valgt basert på noen av de kjente utfordringene i speidergruppene.


Hvorfor skal dere bruke dette gruppeoppdraget?

Motiverte og kompetente ledere er nøkkelen til en god speidergruppe. Hvor mange ledere som er mange nok, er nok ganske individuelt. Det er vanskelig å sette en “bemanningsnorm” for speidergrupper, slik det gjøres i skoler og barnehager. Likevel har de fleste speidergrupper en formening om hvor mange ledere og eventuelle andre ressurspersoner de trenger for å utføre alle oppgavene. Men hva skal til for at en speidergruppe er bærekraftig på lengre sikt? 

Mange speidergrupper opplever at det er nettopp ledersituasjonen som er flaskehalsen for vekst og annen utvikling i gruppa. Enten man har for få ledere eller ikke klarer å fornye ledergruppa, blir resultatet at man på lengre sikt får en lite bærekraftig speidergruppe. Det er mer krevende å være leder i en speidergruppe som har ustabil ledersituasjon, noe som sliter ut de eksisterende ledere mye fortere. På denne måten oppstår det en negativ sirkel som det kan være vanskelig å bryte.

Så, har dere ikke begynt på eller lykkes med målrettet arbeid med lederrekrutteringen ennå, kan dette gruppeoppdraget hjelpe dere å komme i gang!

 

Gruppeoppdraget består av følgende dokumenter (se også lenkeboksen):

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv