Meny

Gruppeoppdrag: Langtidsplanlegging og arbeidsplan

Gruppeoppdrag som handler om langtidsplanlegging og arbeidsplan i en speidergruppe. Formålet er å involvere gruppas medlemmer i langtidsplanleggingen i en speidergruppe. En godt planlagt og forberedt planleggingsøkt kan bidra til at gruppa ender opp med en felles arbeidsplan som både utvikler speidergruppa og medlemmene og skaper engasjement.

Hva er et gruppeoppdrag?

Målet med gruppeoppdrag er å gi gruppene verktøy de kan bruke med egne ressurser, og uten omfattende forarbeid, til å arbeide med utvikling av egen speidergruppe. Dette er altså selvhjelpsmateriell som ikke krever ekstern fasilitering. Det vil bli lansert nye gruppeoppdrag med jevne mellomrom. Temaene for gruppeoppdragene blir valgt basert på noen av de kjente utfordringene i speidergruppene.

Hvorfor skal vi bruke dette gruppeoppdraget?
Oppnå bedre samarbeid og nytenking i en speidergruppe gjennom felles utarbeidelse av en arbeidsplan for gruppa. Gi inspirasjon og praktiske verktøy til å diskutere hvordan dere kan utvikle speidergruppa og motivere medlemmene gjennom en inkluderende og strukturert planleggingsprosess.

I dette gruppeoppdraget viser vi hvordan gruppa kan involvere alle medlemmene i langsiktig planlegging og utarbeidelse av en felles arbeidsplan for gruppa. Opplegget kan tas i bruk på et felles planleggingsmøte i gruppa i forkant av gruppetinget, der planen skal vedtas. Deltakere på dette møtet er ledere, rovere og eventuelt vandrere eller peffer og asser. Førerpatruljen kan eventuelt involveres ved at den kommer med sine innspill til planleggingsmøtet.

Gruppeoppdraget Langtidsplanlegging og arbeidsplan består av følgende dokumenter (se også lenkeboksen):

Gruppeoppdrag om langtidsplanlegging og arbeidsplan i gruppa (med eksempel)

Vedlegg: Maler og skjemaer til langtidsplanlegging

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv