Meny

Hvordan ta imot nye ledere/frivillige

Ha en plan for mottakelse, introduser lederen til gruppen og gruppen til leder, støtt lederen (spesielt det første året), alltid ha en plan/rutine for å erstatte en leder når det trengs. 

Som en ny leder i et felleskap er det viktig å føle seg velkommen. Pass på at nye ledere og andre frivillige raskt blir en del av gruppa og ikke bare “den nye”, “den nye lederen”, “foreldrelederen”, “hjelpelederen”, osv. Alle voksne som er medlemmer i NSF, og som har hatt en ledersamtale i kretsen, er ledere, selv om de ikke har vært speidere før eller har gjennomført grunntreningen.

Britisk forskning viser at mange av dem som engasjerer seg i speideren slutter etter ganske kort tid, av mange grunner. De vanligste er at de ikke kjenner seg verdsatt, ikke vet hva de skal gjøre, ikke får mulighet til å vise hva de kan, ikke får tilstrekkelig støtte, eller at de kjenner på å være utelatt eller ikke integrert/inkludert. Det første året er veldig viktig for en ny leder!

Den beste måten å unngå disse problemene på er å gi nye ledere en god velkomst, verktøy, støtte og nyttige kontakter og ressurspersoner. Da trenges det en god plan og tydelig ansvarsfordeling.

GODE FORBEREDELSER ER HALVE JOBBEN

Erfaringer viser at det ikke er nok å ha tilgang på voksne som ønsker å gjøre innsats i speidergruppa. Gruppa må være forberedt på å ta dem imot på en god måte, og må sette av tid og menneskelige ressurser til inkludering og oppfølging. Det er fint om oppfølging av nye voksne kan bli en rutine i speidergruppa, på samme måte som oppfølging av eksisterende ledere. Men siden situasjonen, behovene og menneskene i gruppa er i stadig endring, må dere med jevne mellomrom ta en fot i bakken og gjøre noen avklaringer som kan hjelpe dere å legge en god plan for mottakelse av voksne.

Nedenfor finner dere noen tips til hvordan man kan legge en god plan for mottakelse av nye ledere/frivillige i gruppa.
 

 

TIDSLINJE FOR NYE LEDERE/FRIVILLIGE

Nedenfor finner dere et forslag til en trinnvis inkludering og oppfølging av nye ledere/frivillige det første året etter at de har påtatt seg verv i en speidergruppe - en såkalt tidslinje for nye ledere/frivillige.
 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv