<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Utvikle ledermiljøet

Et godt ledermiljø handler om å skape en god atmosfære – sørge for at alle blir trukket med og får oppgaver, at alle lederne opplever å få hjelp og støtte om de trenger det. Åpenhet er grunnlaget å bygge gjensidig tillit på. Lederne stoler på hverandre, og det oppleves greit å ta opp og ta tak i problemer som dukker opp.

Hvorfor tenke på ledermiljøet?

Et godt ledermiljø er selvforsterkende og vil utvikle seg i en positiv spiral. Dersom lederne har et godt ledermiljø rundt seg vil de:

  • prioritere å bruke tid på speidingen
  • oppleve at lederarbeidet går lettere fordi man får inspirasjon og faglig påfyll fra miljøet
  • passe på at lederoppgavene blir fordelt, slik at alle deltar og ingen blir nedlesset av arbeid
  • ha et sted å søke råd, ha noen å snakke med, og få del i andres erfaringer. Alt dette gjør dem bedre rustet til lederoppgavene
  • fortsette å være speiderledere fordi det er gøy!

Det er utrolig hva en godt sammensveiset ledergjeng kan klare sammen!