Meny

Fordele ansvar

Jo bedre dere klarer å fordele ansvaret, desto lettere blir det å ta på seg ansvar, og det blir tydelig hvem man kan spørre om hva. God ansvarsfordeling er en viktig investering i et sunt og positivt gruppemiljø.

Som et voksent medlem av en speidergruppe har man som regel en definert rolle, for eksempel enhetsleder/-assisten, utstyrsansvarlig, webredaktør eller gruppestyremedlem. Les mer om de faste rolle ne i dette dokumentet. I tillegg finnes det alltid mange store og små oppgaver som skal løses.

Altfor ofte tar vi oss ikke tid til å diskutere hvilken måte det er mest hensiktsmessig å fordele ansvaret på. Vi gjør gjerne som vi pleier, eller den som har mest overskudd, tar på seg de oppgavene som ikke er fordelt. Dette kan slite på ledergruppa på lengre sikt, og kan ødelegge for utviklingen i gruppa og og motivasjonen hos den enkelte.

Det er ulike måter å fordele oppgavene i gruppa på. En løsning kan være å dele oppgaver i ulike områder og ha en ansvarlig for hvert område. En annen måte å løse det på, kan være å fordele enkeltoppgaver mellom lederne, enten fast eller fra gang til gang. Ofte er det fornuftig med en kombinasjon av de to. Alle viktige roller bør helst deles mellom to personer, enten ved at ansvaret er delt likt, eller at en er hovedansvarlig og den andre er assistent eller vara.

Vi er heldigvis forskjellige når det gjelder hva vi liker og er gode til, og hvor stor arbeidskapasitet vi har. Det gjør det mulig å fordele oppgavene i enheten eller gruppa på en måte som gjør at lederne får mer motivasjon, heller enn å bli demotivert. Hemmeligheten er å vite hvem som passer til hvilken oppgave, og å ivareta balansen mellom å mestre oppgavene man har ansvar for, og prøve seg på nye oppgaver.

En klar rolle- og oppgavefordeling og fornuftig prioritering er altså nødvendig for å skape utvikling i gruppa. Jo bedre dere klarer å fordele ansvaret, desto lettere blir det også å ta på seg ansvar, og det blir tydelig hvem man kan spørre om hva. Oppgavene må dessuten være definert og avtalt på en god måte, og gruppa må ha et bevisst forhold til hvilke oppgaver som blir prioritert og eventuelt nedprioritert.

Forandring fryder
Ofte er det de samme som ender opp med å gjøre de samme oppgavene, rett og slett fordi de kan dem godt. Men man lærer ikke så mye på den måten, og etter hvert vil det kanskje til og med bli kjedelig. Noe av det beste med speideren er nettopp det å søke nye utfordringer, å ta på seg oppgaver man ikke er vant til eller er god på. Forestill deg følelsen du får etter at du har jobbet hardt med noe og til slutt klarte det – den gode følelsen av at du mestrer noe. Hadde ikke det vært fint om alle i patruljen eller i ledergruppa kunne oppleve den? Dette kan dere hjelpe hverandre med.

Hver og en har et ansvar for å strekke seg. Ser du en mulighet til å utfordre seg selv litt, bør du ta den. Og ser du noen andre som er på nippen til å ta det steget, støtt dem.

Prøv å ta på deg en ny utfordring neste gang dere fordeler oppgaver i forbindelse med et møte, en tur eller noe annet. Dine medledere er der for å støtte deg. Selv om du ikke er så god på det du har tatt på deg, så er det helt sikkert noen i ledergruppa som har gjort dette før og kan hjelpe deg.

Når dere hjelper hverandre til å bli bedre, lærer dere også hverandre å kjenne på en annen måte. Kanskje forstår dere hverandre litt bedre, og kanskje blir ledermiljøet bedre, slik at dere blir bedre rustet til å takle nye utfordringer. Så i tillegg til å løse oppgavene, vil dere oppleve mestring, styrke samholdet og spre kunnskaper på flere, slik at dere ikke er så avhengige av den enkelte.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv