Gruppeting

Gruppetinget er speidergruppas besluttende organ og skal arbeide for et godt speider- og ledermiljø i gruppa og påse at enhetene driver godt speiderarbeid i tråd med de målene som er satt for gruppa.

Gruppetinget er gruppas besluttende organ, og består av alle gruppas medlemmer fra 12 års alder, samt representanter for speidere i tropp som ikke har fylt 12 år (én representant per påbegynte ti betalende medlemmer i tropp).

Det skal gjennomføres minst to gruppeting per år: Årsmøte i februar/mars og et gruppeting på høsten er det vanligste. Det skal sendes innkalling og saksliste til medlemmene minimum en uke før tinget skal avholdes.

Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det skal føres protokoll fra møtene. Gjør gjerne disse protokollene tilgjengelige for medlemmene og foreldreforeningen, slik at alle kan se hva dere har blitt enige om.

Se Norges speiderforbunds lover § 2 for paragrafer som gjelder speidergruppene. I tillegg er det flere retningslinjer som gjelder speidergruppene. Se Lover og retningslinjer.


Presentasjon: Gruppeting - dette fikser vi! fra tematreff om gruppeting 28. januar 2021 (med oppdaterte tips og ideer).

Del saken