<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Voksne ressurspersoner

Speiderledere er ikke de eneste ressurspersonene som kan bidra i driften av en speidergruppe. Andre viktige ressurser er foreldre, tidligere medlemmer/ledere og venner av speidergruppa. Det er viktig å pleie disse kontaktene også i perioder når gruppa ikke har behov for flere ressurser, slik at det blir lettere å be om hjelp når det trenges.

Foreldre er en viktig ressurs i speideren. Det forutsetter at lederne er flinke til å utnytte denne ressursen på en god måte. Det viktigste man kan gjøre er rett og slett å spørre. Hvis du ikke ber foreldre om hjelp, får de heller ikke anledning til å svare ja.

Noen grupper systematisk registrerer hvilke hobby/yrke foreldre har og planlegger aktiviteter slik at de kan spør en av dem å ta ansvar for en aktivitet de kan allerede mye om og brenner for (sykkeltur, førstehjelp, matlaging, håndverkere, fotografering, media, osv.). Kanskje dere kan gjøre det samme med de som viser interesse, å ta kontakt med dem. Husk å ha en ansvarlig for å følge dem opp.

Mange ledere begynner ofte som hjelpere på møter eller turer. Men det er viktig å gi foreldre som vil hjelpe til, god oppfølging. Dette er avgjørende for om disse velger å bli ledere.

Vi kan skille mellom to måter foreldre kan engasjere seg i enheten på:

  • tilfeldig hjelp på ett eller noen få enkelte møter eller turer;
  • enhetsassistent som er et likeverdig medlem av lederpatruljen i enheten og er med på å planlegge og gjennomføre møter og turer.

OBS! Vær oppmerksom på regler for politiattest som gjelder for dem som hjelper til mer enn tre ganger eller over tre dager eller mer sammenhengende.

Det er viktig at foreldre som hjelper til i enheten er klar over hvilken rolle de har på møtene. For noen kan det være vanskelig å skifte fra å det være forelder til det å være speiderleder med ansvar for alle barna i kolonien. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig at speidere som trenger litt ekstra oppsyn, har med seg en av foreldrene på møter. Men som regel har speidere godt av å forholde seg til en annen voksen på møtene. Så hvis foreldre er med som enhetsassistenter, må de prøve å henge fra seg foreldrehatten ved døra, slik at de kan gi alle barna like mye oppmerksomhet og hjelp.

Tidligere rovere
Mange grupper opplever at roverne deres flytter for å studere og enten slutter i gruppa eller blir inaktive. Det er ikke mye man kan gjøre for å unngå dette, det kan være lurt å prøve å holde dem varme gjennom å holde kontakten med dem, invitere dem til tradisjonelle gruppearrangementer eller gi dem ansvar for enkle oppgaver de kan utføre for gruppa på avstand.

Husk også at selv om gruppa deres mister en rover som har flyttet, kan denne fortsatt vise seg å være en viktig ressursperson for en annen speidergruppe. Avtal med vedkommende om han/hun er interessert i å bli satt i kontakt med den lokale speidergruppa og rovermiljøet i den kretsen han/hun flytter til.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear