Hvordan bli flere

Bruk et ledermøte til å diskutere hvordan gruppa ser ut og hvordan dere vil at den skal se ut i fremtiden.

Gjennomfør møtet i god tid før rekrutteringsaktiviteten. Skal dere rekruttere ved oppstart på høsten, bør planene være klare før sommerferien.

Her er et forslag til hvordan dere gjennomfører rekruttering til gruppa.

Del saken