<link rel="stylesheet" href="styles.css">
Meny

Intern kommunikasjon

Intern kommunikasjon i speidergruppa handler om å inkludere medlemmene, de foresatte og lederne det som skjer i speidergruppa på en måte som er tilpasset dere behov. Den interne kommunikasjonen foregår gjennom formelle og uformelle kanaler og arenaer.

Dialog med foreldre
Det er viktig å ha foreldre som støttespillere for gruppa, og en av de tingene som gjør at foreldre vil være med på laget, er at det er en god kontakt mellom foreldrene og gruppas ledere.  Hvis lederen kjenner litt speidernes familie og bakgrunn, blir det lettere å forstå hvilke forutsetninger og behov de har. Ikke minst er det viktig at foreldre forstår målet med speiding og våre arbeidsmetoder. 

God og positiv kontakt med foreldre er viktig for alle enheter. En god dialog kan bidra til å redusere eventuelle bekymringer foreldrene har for å sende barna sine på turer med speideren. Dessuten er god oppfølging/oppmuntring hjemmefra av stor betydning for speidernes deltakelse.

Ha jevnlig kontakt med foreldrene, sørg for at kontaktinformasjon til deg som gruppeleder og til alle enhetslederne er enkelt tilgjengelig for foreldre som har spørsmål. Ta deg tid til å snakke med dem på årsfester og gruppeting, og hold av god tid på foreldremøter til  spørsmål.                                                                                                                                            

Tips til hvordan ha god kontakt med speidernes foreldre:

  • Arranger godt forberedte og informative foreldremøter i hver enhet minst én gang i året. Informer om terminlista, aktivitetene, og sommerens leir. Be foreldrene notere seg når det er turer, og oppfordre dem til å være drahjelp for å få speiderne ut på tur.
  • Ikke snakk for mye i speidertermer, det er ikke sikkert alle vet hva speiderbegreper som «fettfelle», «gapahuk», «peff» eller «rover» betyr. Ta dere tid til å forklare slike ord.
  • Få alle foreldres adresser, e-post og mobilnummer. Lag gode rutiner for å sende ut informasjon. Husk å sjekke at alle får e-post og meldinger.
  • Hold foreldrene underrettet om hva som skjer på gruppas arrangementer.
  • Skap trygghet for at foreldrene vet hvor barna befinner seg på turer. Hemmelig tur kan nok være spennende for speiderne, men mamma og pappa vil nok vite hvor de er og med hvem, og hvordan de kan nå ansvarlig leder.
  • Inviter foreldrene til å være med på eller besøke noen av gruppas arrangementer i løpet av året.
  • Sørg for at alle foreldre vet hvor de kan finne terminlista og annen nyttig informasjon.
  • Vær ekstra oppmerksom på nye foreldre, sørg for at disse får all den informasjon de trenger om gruppa, hva som skjer på møtene, sikkerhet på tur og leir, og at de får hilse på lederne i gruppa. Kjente fjes er viktig!
  • Vær tidlig ute med terminlister og invitasjoner til foreldremøter. Husk at familier ofte har innholdsrike «terminlister» de skal lage selv, og da er det bra at speideren er ute i god nok tid til at turer og leirer får plass i planene.

Ha ett eller to familiearrangementer i året der alle speidere og foreldre møtes. Da kan foreldrene bli kjent både med speiding, med dere som ledere og med foreldrene til de andre speiderne. Dette kan bidra til tryggheten og motivasjonen deres for å sende barna ut på tur og leir.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear