Kommuniser i media

Oppmerksomhet i media gir dere gode muligheter til å nå ut til allmenheten!

Det å være synlig i media viser fram speidingen i samfunnet, og har mange fordeler:

  • Gir stolthet for medlemmer og foreldre
  • Viser oss fram overfor potensielle medlemmer og kan skape vekst
  • Gir status
  • Gjør oss synlige for kommuner/bydeler
  • Gjør oss synlige for andre organisasjoner

Unge i fokus
Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon. Derfor bør også barn og unge være i fokus når speideren er i media. Jobb for at det er speiderne og roverne som blir intervjuet og kommer med på bildene!

Pressebilder
Bilder som blir brukt i media bør vise en eller flere av de fire kjerneverdiene våre, vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv. Bruk helst bilder fra egen gruppe, men har dere behov for illustrasjonsbilder, kan dere finne et utvalg bilder her. Husk at dere alltid skal oppgi fotografens navn.

Bruk et forståelig språk
Husk at ikke alle forstår speiderord og -uttrykk. Unngå å bruke ord som patrulje, haik og peff uten å forklare dem nærmere. Journalisten kjenner kanskje ikke så godt til speideren, så vær derfor sikker på at han eller hun har fått med seg budskapet.

Politisk plattform
Norges speiderforbunds politiske plattform gir kursen for påvirkningsarbeidet vårt. Den er førende for Speiderstyret og retningsgivende for øvrige organisasjonsledd. Les mer her.

Del saken