<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Sosiale medier

Sosiale medier kan være en god kanal for å kommunisere både innad i gruppa eller eksternt som f. eks. rekruttering. Bli enige i gruppa om hvilke plattformer dere skal bruke og hvordan dere skal bruke dem.

Det kan være en idé å bruke roverne i gruppa i arbeidet med sosiale medier. Hva med å gi roverlaget ansvaret for en instagramkonto for gruppa?

Sosial medier kan være en utmerket kanal for å fram det positive dere gjør og invitere til åpne arrangementer.

Rekruttering i sosiale medier
For å vise hva speiding handler om, kan dere gjerne vise Norges speiderforbunds profilfilm, eller fine kortfilmer (se under) som er tilpasset for bruk i sosiale medier. Profilfilmen finner dere her (ekstern lenke til Youtube).

Her er ulike filmsnutter til rekruttering og profilbygging:

Bildebruk

  • Husk å ha skriftlig tillatelse om bildebruk før du publiserer. Barn opp til 15 år har medbestemmelsesrett på om noe skal publiseres, men foreldrene bestemmer. Fra og med 15 år, bestemmer barnet selv. 
  • Husk også at det er ulovlig å publisere andres bilder uten samtykke fra den som eier eller har tatt bildet.