Verving av ledere/frivillige

I mange speidergrupper opplever man at det er tilgangen på ledere som er flaskehalsen for videre utvikling i gruppa. Her er noen råd og tips til voksenrekruttering.

Mangfoldig ledergruppe

Som speiderleder eller annen frivillig i speideren kan man ha ulike roller, og de konkrete oppgavene vil ofte være avhengige av faktorer som erfaring, enhetstilhørighet og behov i speidergruppa. For å få en god ledergruppe vil det være en fordel at lederne utfyller hverandre, både med hva de kan, og med hva slags personlighet de har. Noen ganger trenger man den morsomme lederen som finner på ablegøyer, andre ganger trenger man en omsorgsperson som kan lytte og forstå når speidere har hjemlengsel på leir, eller en som kan førstehjelp og trår til ved små og store skader. Når man arbeider med sammensetning av ledere er det derfor viktig å tenke både på bakgrunn, styrker/svakheter, personlighet og interesser. Målet er å finne ut hva den enkelte er god på, og klare å benytte oss av hverandres ressurser og evner.

Husk at dere ikke trenger å finne opp kruttet på nytt når dere skal jobbe med å få flere voksenressurser i gruppa. Det finnes mye materiell dere kan benytte dere av på vervesidene våre, som Håndbok i rekruttering, eller Bli med på speidereventyr! Rekrutteringshåndboka gir dere også gode tips til hvordan dere kartlegger ressursbehovet, i tillegg til refleksjoner knyttet til det å rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer.


Hvem er de nye lederne/frivillige?

 • Rovere

 • Foreldre

 • Tidligere speidere

 • Tilflyttede studenter

 • Friluftslivsinteresserte

 • Innvandrere

 • Hvem som helst


Hvor finner vi nye ledere/frivillige?

 • Blant tidligere medlemmer

 • Blant venner og bekjente

 • Gjennom lokal omtale 

 • Gjennom sosiale medier og egne nettsider

 • Frivillig.no
  Eksempler fra frivillig.no-annonser:Lederrekruttering -frivillig.PNG

 • Annet


Hvordan går vi fram?

Det beste er å jobbe med lederrekruttering mer eller mindre kontinuerlig, og lage rutiner i gruppa for når og hvordan dere tar opp dette temaet i løpet av året. Det er lettere å finne tid og energi til å jobbe med dette før behovet har oppstått, enn å måtte ta et skippertak når det brenner. 

Før dere kommer i gang med rekrutteringen, er det lurt at gruppas ledere tenker over følgende spørsmål: 

Har vi noen kriterier som vi vurderer potensielle ledere etter, og som kan legge begrensninger på hvem vi får inn som ledere? For eksempel: Må alle speiderledere kunne snakke norsk? Like friluftsliv? Være unge?

OBS! Ønsker dere å jobbe mer med hvordan dere kan tenke bredere for å få flere ledere, kan dere prøve ut del 1 av gruppeoppdraget Hvordan få flere ledere.


Lag en verveplan! 

Her er en enkelt sjekkliste som tar dere gjennom de viktigste trinnene i en verveprosess. Den kan gjøre arbeidet med å rekruttere enklere og mer systematisk og effektivt. Tilpass den til egen gruppe for å finne veien til målet!

 • Definer behovene deres og identifiser ferdigheter og kvaliteter knyttet til dem
 • Lag en liste over konkrete tiltak for å finne de rette personene

 • Ha en plan for å følge opp dem som viser interesse

 • Velg egnede personer til oppgavene

 • Sjekk om dere kan involvere i gruppa også de andre som viste interesse

 • Ha en plan for å ta imot og inkludere nye frivillige og sørg for god støtte, spesielt det første året

 • Ha en plan/rutine for å erstatte en leder eller en annen ressursperson når det trengs

Les mer om om hvordan dere kan jobbe med disse punktene her.

 

Nedenfor finner dere noen konkrete råd rundt hvordan dere kan lykkes med verving av voksne. Lykke til!

Del saken