Tekst og bilder

Når vi viser fram speiding i tekst og bilder, gjør vi det slik at folk flest med én gang forstår at det handler om speiding.

Speiding er vennskap, opplevelser, samarbeid og friluftsliv, og det skal også vises når vi kommuniserer speiding ut!

Skriftlig kommunikasjon

I dagligtale og i de fleste skriftlige sammenhenger kan «speideren» brukes som navn på Norges speiderforbund. Forkortelsen NSF bør brukes minst mulig. Vi bør i minst mulig grad bruke typiske speiderord ("stammespråk") dersom det er mulig å unngå det. Det er viktig å tilpasse språket etter målgruppen vi vil nå fram til. Husk å stille spørsmålet «Hvem er det jeg vil kommunisere med?» når du utformer en tekst. Pass også på at alt er grammatisk og riktig skrevet, få gjerne en annen til å se gjennom tekstene dine før de offentliggjøres, det er fort gjort å se seg blind på det en selv har skrevet!

Bildebruk

Bilder vi bruker skal vise fram at det er gøy og spennende å være speider. Det er viktig at bildene viser fram én eller flere av våre kjerneverdier: Vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv.

Det beste er om dere tar bilder selv til lokal reklame for speideren. Dersom dere har behov for bilder, finner dere bilder her. Disse er godkjent for bruk i speidersammenheng.

En god rettesnor er at bruk av bilder skal alltid være godkjent av den/dem som er avbildet, dersom personene på bildet kan identifiseres. Bilder av barn under 15 år skal bare publiseres med samtykke fra barnets foreldre/foresatte. Bruk av et oversiktsbilde av speidere i aktivitet, vil dermed ikke kreve samtykke fra alle de avbildede. Tenk på at bilder som viser nærbilde av selve aktiviteten, uten at ansiktene vises, også kan være veldig effektfulle. 

Oppfordre også medlemmene til å gå inn på sin profil i medlemssystemet Min speiding, for å oppdatere sine samtykker, slik at vi har god kontroll på samtykkene.

Bilder skal behandles som andre personopplysninger. Man skal ikke ta, eller oppbevare bilder uten samtykke. Bilder som det er gitt samtykke for skal uansett slettes dersom samtykket trekkes tilbake. Vis ekstra aktsomhet om det er barn og unge det tas bilde av.

Du må også ha tillatelse fra fotograf før du publiserer et bilde. Husk å oppgi fotografens navn, enten bildet skal brukes for eksempel på Facebook, eller i en folder, hvis mulig!

Foto: Lars T. Røraas.

Del saken