Gruppestyret

Gruppestyret består av gruppeleder og minst to styremedlemmer som er valgt av gruppetinget til å lede og representere speidergruppa og ivareta gruppas interesser.

Fra NSFs lover, § 2-2-9:

Gruppestyrets oppgaver:

● Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad
● Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet
● Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter
● Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund
● Å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag
● Å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i gruppens nærområde.

Styremøter ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene.

 

Les mer om gruppestyrearbeid i denne presentasjonen.

 

Foto: Thomas Markento Andresen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv