Korps

Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn eller en annen organisasjon, kan organiseres som et korps og tilsluttes forbundet. Grupper som er tilknyttet et korps er også tilknyttet en krets.

Korpstinget er korpsets øverste myndighet. Korpstinget velger korpsstyre og representanter til speidertinget.

Gruppe-, krets og korpspost (nå splittet i Gruppepost og Krets- og korpspost)
Hver måned sendes det ut e-post til grupper, kretser og korps. Du finner dem arkivert her.

Del saken