Kretser

Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser. Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene.

Nedenfor finner du oversikten over kretsene i Norges speiderforbund. Er du på jakt etter informasjon om kretsarbeid, finner du den i Verktøykassa.

Fredrikstad krets
Kretsleder

Henning Ytterstad

Adresse

Soliveien 82 A, 1667, ROLVSØY

Grenland krets
Kretsleder

Øyvind Danielsen

Adresse

Ragnhilds gate 2, 3730, SKIEN

Gudbrandsdal krets
Kretsleder

Eli-Brit Ytterstad Holen

Adresse

Vestringsvegen 210, 2651, ØSTRE GAUSDAL

Hålogaland krets
Kretsleder

Helga Solvold-Perander

Adresse

Samaåsen 58, 9403, HARSTAD

Hedmark krets
Kretsleder

Terje Kristiansen

Adresse

Lyksetvegen 36B, 2320, FURNES

Hordaland krins
Kretsleder

Ragnar Pettersen

Adresse

Postboks 447 Marken, Speidersenteret, 5832, BERGEN

Nord-Troms krets
Kretsleder

Marius Storli

Adresse

Midtgårdveien 20 B, 9105, KVALØYA

Oslospeiderne
Kretsleder

Iver Aage Iversen

Adresse

Postboks 6827 St. Olavs plass, 0130, OSLO

Øvre Buskerud krets
Kretsleder

Ingrid Foslien

Adresse

Nedre Fjellheimsveien 17, 3512, HØNEFOSS

Romerike krets
Kretsleder

Marcus Gjermundshaug

Adresse

Boks 156, 2001, LILLESTRØM

Romsdal og Nordmøre krets
Kretsleder

Dag Erling Austvik

Adresse

Fjellbruvegen 17B, 6415, MOLDE

Salten og Helgeland krets
Kretsleder

Ole Kristian Ljunggren Ringstad

Adresse

Innerdammen 50, 8030, BODØ

Sørlandet krets
Kretsleder

Nils Erik Rønning

Adresse

Andøysløyfen 167, 4623, KRISTIANSAND S

Sunnmøre krets
Kretsleder

Ole Einar Kristiansen Alstadsæter

Adresse

Larsgården, Postboks 5052, 6021, ÅLESUND

Tele-Busk krets
Kretsleder

Aud Elin Lybekk

Adresse

Meheiaveien 12, Aud Elin Lybekk, 3614, KONGSBERG

Vesterlen krets
Kretsleder

Tor Børge Salvesen

Adresse

Revheimsveien 126, 4043, HAFRSFJORD

Vestoppland krets
Kretsleder

Kim Lønstad

Adresse

Nedre Torvgate 6B, Kim Lønstad, 2815, GJØVIK

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv