Meny

Kretser

Norges speiderforbund er delt opp i geografiske kretser.

Krets og kretsstyre
Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser. Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene. Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Kretsstyret velges av kretstinget og står for den daglige ledelsen av kretsen.

Gruppe-, krets og korpspost
Hver måned sendes det ut e-post til grupper, kretser og korps. Du finner dem arkivert her.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv