Meny

Organisering av ledertrening

Som ledertrener er du en viktig del av ledertreningen i Norges speiderforbund.

For å få tilgang til ledertrenersidene må du ha rollen oppnevnt ledertrener i medlemssystemet. Det er kretsen/korpset som har ansvaret for å registrere dette. Du er ledertrener i en krets/korps, men du kan selvfølgelig bidra på kurs i andre kretser/korps også.

Ønsker du kontakt med ledertrenere fra andre kretser? Ta kontakt med forbundskontoret!

Etter gjennomført og godkjent ledertrenerkurs vil du bli godkjent ledertrener. Du vil da kunne holde kurs i grunntreningen. En oppnevnt ledertrener er en godkjent ledertrener som er oppnevnt av kretsen/korpset. Du oppnevnes som ledertrener for to år av gangen. Dersom du ikke er med i stab på et lederkurs i løpet av denne to-årsperioden, må du være med i stab på et kurs før du kan oppnevnes på nytt. Det er kretsen/korpset som har ansvaret for å oppnevne ledertrenere og registrere dette i medlemssystemet.

Ledertreningen i Norges speiderforbund kan deles i fire:

  • Patruljeførerkurset

Patruljeførerkurset (ofte kalt peff-kurs) består av tre deler, Peff 1, Peff 2 og Peff 3. Dette er de første lederkursene, som speiderne får mulighet til å delta på når de er blitt 12-13 år gamle.

  • Grunntreningen

Målet med grunntreningen er å gi speiderledere kunnskap og ferdigheter til å kunne organisere gode og trygge speideraktiviteter for sine speidere. Gjennom tre trinn vil speiderlederne få faglig påfyll og praktisk erfaring med speiderledelse. Deltakerne på kurs i grunntreningen vil lære om emner som speidermetoden, møte- og langtidsplanlegging, trygg speiding, veiledning og speiderlederens muligheter og forpliktelser.

Som ledertrener er det du som har den viktige rollen å holde kurs i grunntreningen. Du skal gi deltakerne faglig påfyll, praktisk erfaring og trygghet i sin rolle som speiderleder.

Det er som regel kretsene som arrangerer kurs i grunntreningen, men du har også mulighet til å være stab på kurs utenfor din krets. Noen ganger arrangeres det kurs i grunntreningen med stab fra hele landet, og det hender også at flere kretser samarbeider om å holde kurs.

  • Videregående trening

Norges speiderforbund har også kurs for erfarne ledere som vil fortsette sin lederutvikling og som ønsker å fordype seg i speiderledelse. Den videregående treningen inkluderer kursene ledertrenerkurset og Trekløver-Gilwell.

Som ledertrener kan du være med i stab på begge disse kursene, men for å være i stab på Trekløver-Gilwell må du ha gjennomført kurset som deltaker.

  • Emnekurs og fordypningskurs

Norges speiderforbund tilbyr også en hel rekke spesialiserte fordypnings- og emnekurs som handler om alt fra friluftsferdigheter til verdi- og holdningsspørsmål. Disse kursene kan tas når som helst i lederutviklingen.

Mer detaljerte beskrivelser av de ulike kursene finner du her.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv