Hvorfor delta på kurs?

Å utdanne ledere er viktig for at speidere i Norges speiderforbund skal få et godt tilbud.

Når vi som ledere tar på oss ansvar for andre sine barn, må vi kunne vise til et visst nivå av kunnskaper innen sikkerhet og ledelse. For at det speiderne våre driver med på møter skal kunne kalles speiding, må vi kjenne til prinsipper for speiderarbeid og -program. Med andre ord: 

Gode kurs = bedre ledere = bra speiding lokalt.

Det du lærer på speiderlederkurs, er mer enn speiderkunnskap. Du lærer ting du vil få nytte av også i dagliglivet og i en arbeids- og skolesituasjon. Kursene gir deg også verdifull sosial kompetanse.

Det er viktig å huske at en speiderleder aldri blir ferdig utlært. Man kan alltid finne nye spennende emner man kan fordype seg i som speiderleder. Lederutdanning er en god måte å holde ledernes engasjement oppe. På kurs treffer man andre speiderledere, får nye innspill og forhåpentligvis får man en ny dose med speiderengasjement. Ledernes kunnskaper og engasjement smitter gjerne over på speidere og bidrar til å heve nivået på speiderarbeidet lokalt og speidingens omdømme generelt.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen