<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Planlegging og prosjekter

Planlegging er noe mer enn å sette opp en terminliste. Planlegging er å bestemme hva som skal skje i framtiden.

På disse sidene får du gode råd og tips til planlegging og prosjektarbeid i speiderregi.