Møte- og turplanlegging

Planlegging er mer enn å sette opp terminliste med møter og turdatoer. Det er også å bestemme hva som skal skje, hvordan det skal gjennomføres og hvem som skal gjøre hva.

Møteplanlegging

Hvis dere bruker litt tid på å detaljplanlegge i forkant, vil dere ha lagt et godt grunnlag for forberedelse av møtet, og selve møtet vil være lettere å gjennomføre. Dessuten vil speidernes utbytte fra møtet sannsynligvis bli større. Det er masse forskjellig dere kan gjøre på møter eller turer! Men for å gi møtet både bedre variasjon, struktur og flyt, bør dere ha med noen hovedelementer som går igjen.

Møteforberedelser:

 • Lag en møteplan basert på stikkord fra terminlista.
 • Fordel oppgaver. Avtal med eventuelle eksterne hjelpere.
 • Forbered utstyr, fagstoff, programmateriell, utskrifter, eksempler osv.
 • Informer speiderne om forberedelser/klær/utstyr/oppmøtested og -tidspunkt.

Etter møtet:

 • Ros speiderne for god innsats.
 • Hør med speiderne om hva som var bra på møtet.
 • Diskuter med dine medledere hvordan møtet gikk og hva dere bør endre neste gang.
 • Send eventuelt ut en oppsummering til enheten om hva dere har gjort/lært.
 • Noter i din egen oversikt hvilke punkter i speiderprogrammet hver enkelt speider har fullført.

Husk å tenke på følgende:

 • Er møtets innhold relevant (gir det speiderne utvikling og nyttig kunnskap/ferdigheter)?
 • Bidrar møtet til å oppfylle målene dere har satt for speidere i enheten?
 • Bruker dere speidermetoden som verktøy (for eksempel er mest mulig ute, bruker praktiske oppgaver, involverer speiderne)?
 • Er møteinnholdet tilpasset speidernes forutsetninger (alder, kunnskap og ferdigheter, motivasjon osv.)?
 • Vil det være morsomt/engasjerende (for er det ikke moro, er det ikke speiding!)?

Turplanlegging

Når du legger en plan for en tur, kan du ta utgangspunkt i samme oppsett som i møtemalen, men husk også å få med en mer omfattende risikovurdering.

Begynn med å finne ut hva slags tur dere ønsker dere:

 • Deltakernes forutsetninger
 • Turens mål/formål
 • Tursted og turtype

Planlegg så rammene for turen:

 • Reise
 • Aktiviteter
 • Overnatting
 • Felles og personlig utstyr
 • Mat
 • Ansvarsfordeling.

Risikoanalyse
Det er viktig at man ikke bare vurderer sikkerheten i forkant av turen, men også fortløpende. Bruk 3x3-modellen for å vurdere turplanen deres underveis.
Det er tre faktorer dere alltid må ta hensyn til, da disse vil variere fra tur til tur.:

 • vær og føre
 • terreng
 • mennesker

Du kan lese mer om 3x3-modellen og finne en mal for møteplan i lederveiledningen om planlegging.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv