Planlegging i speideren

Uten planlegging er vi helt overlatt til tilfeldighetene.

Planleggingen skal sørge for at enhetens aktiviteter er bevisst valgt, er best mulig egnet til å oppnå våre mål, og er best mulig egnet til å dekke forventninger og interesser hos speiderne i enheten. En plan for arbeidet gir mer sammenheng i aktivitetene, og det blir lettere å passe på at enhetens virksomhet gjenspeiler bredden og helheten i speidingen. 

Medbestemmelse og ansvar
Noe av det viktigste med planleggingen er selve prosessen med deltakelse fra både ledere og speidere. Ved at alle bidrar aktivt i planleggingen, får hver enkelt oppleve at de har både medbestemmelse og ansvar i enheten. På denne måten kommer det også frem flere gode ideer. Når planleggingen skjer i samarbeid, får dessuten hver enkelt et større eierforhold til programmet, og alle forstår hvorfor de forskjellige aktivitetene er valgt. Medbestemmelse og ansvar er også et element i speidermetoden, og det er derfor en viktig lederoppgave å sørge for at speiderne får være med å bestemme.

Fordeler ved å planlegge
Mye av det som skjer, er vi ikke herre over. Likevel er det viktig å ha en plan. Vi planlegger samlinger og aktiviteter for å bruke møtetiden og kreftene på den beste måten.

Planlegging har flere hensikter; den skal sikre:

 • sammenheng i arbeidet
 • balanse i arbeidet
 • nødvendig koordinering mellom egne arrangementer og andres (gruppe, krets, forbund, nærmiljø, skole, skolemusikken osv.)
 • at speiderne og foresatte er informert i tide om arrangementer og enhetens program
 • ledernes trygghet foran møter og arrangementer
 • at speiderne får innflytelse på programmet
 • at vi har det vi trenger av utstyr og materiell til å gjennomføre aktivitetene

 Hva planlegger vi?

 • Alle arrangementer og møter i enheten
 • Alle turer
 • Tidspunkt for ledermøte og hovedtrekkene i dem.
 • Tidspunkt for eventuelle patruljeførermøter (turer og arrangementer)
 • Arbeidsfordelingene mellom ledere (eventuelt foreldre)

Planleggingsprosessen
Under planleggingen er det viktig å huske prinsippet "hva, hvordan og hvorfor", som vi bruker i våre aktiviteter.

 • Hva: Hva planlegger vi - møte, tur osv.? Hva skal vi gjøre - tema, konkrete aktiviteter?
 • Hvordan: Måten vi gjør ting på er viktig for at vi skal kunne kalle noe for en speideraktivitet. Speidermetoden skal være mal på hvordan speideraktiviteter skal gjennomføres, altså hvilke virkemidler man skal bruke.
 • Hvorfor: Hvorfor-delen synliggjør fundamentet i planleggingen. Når vi planlegger aktiviteter eller arrangementer, har vi alltid målet i bunn. Gjennomføringen av aktivitetene skal være i samsvar med de mål speiderbevegelsen har og de verdier vi står for.

I tillegg til dette er selve planleggingsprosessen en del av Hvordan. Det å involvere speidere og ledere i planleggingen er beskrivende for hvordan vi gjør ting i speideren.

For å hjelpe deg å ivareta "hva, hvordan og hvorfor" under planleggingen har vi laget en enkel sjekkliste for gode aktiviteter.

Del saken