Prosjektarbeid

Prosjektarbeid er en arbeidsmetode der speiderne selv med utgangspunkt i et problemområde, en problemstilling eller en konkret oppgave definerer og gjennomfører et målrettet arbeide fra idé til ferdig produkt, konkret resultat eller praktisk løsning.

Poenget er altså at det er speiderne som skal planlegge, lede og gjennomføre oppgaven. Lederne bidrar som veiledere.

Prosjektarbeid innebærer å sette klare mål som man skal nå, finne ute hva som skal til for å nå målet - og så gjøre det! Et prosjekt har altså flere faser:

 • Velge og definere oppgave/sette mål
 • Planlegging - finne ut hva som skal til
 • Gjennomføring
 • Avslutning og evaluering

Hva er formålet med et prosjekt? 
Et speiderprosjekt har to formål.

 • Prosjektet har et formål som arbeidsmetode. Gjennom prosjektarbeid lærer man å samarbeide, sette mål, planlegge, holde oversikt, ta ansvar etc.
 • Prosjektets formål i seg selv.

Hva kan være et speiderprosjekt? 
Et speiderprosjekt kan være:

 • å dra på en spesiell reise, tur eller ekspedisjon
 • å sette opp et show
 • å arrangere noe, for eksempel en strandryddedag eller en åpen speiderdag
 • å bygge eller lage noe, for eksempel en klatrevegg eller en gamme
 • Se i Speiderbasen for flere forslag til prosjekter.

Det er ikke egentlig hva man gjør som gjør det til et prosjekt. Det som er viktig er at man bruker prosjektmetoden. Nedenfor finner du beskrivelse av prosjektmetoden og en prosjektmal som dere kan bruke til å planlegge prosjektet.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen