Erklæring for frivillige i NSF

Alle frivillige i Norges speiderforbund skal godkjenne en erklæring for frivillige. Med “frivillig” menes alle som er ledere, alle som er tillitsvalgte (er valgt til et verv i et av organisasjonsleddene i NSF), alle som er oppnevnt til en rolle og alle andre voksne som er med i speiderarbeidet i mange ulike roller og oppgaver. Under kan du lese erklæringen. Det følger også forklaringer til hvert punkt, hva det betyr og hvor du eventuelt kan lese mer om temaet.

Erklæringen er for alle frivillige i Norges speiderforbund og skal signeres i medlemssystemet Min speiding. Ta gjerne erklæringen i bruk i deres gruppe.

I erklæringen vil du bli bedt om å godkjenne at du etter beste evne skal overholde flere punkter. Dette er erklæringen:
 

Erklæring for frivillige i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund er en åpen og inkluderende organisasjon som skal hjelpe barn og unge å utvikle seg som mennesker innenfor trygge rammer. Alle frivillige i Norges speiderforbund representerer speideren og er forbilder for barn, unge og andre voksne.

Som frivillig i Norges speiderforbund er du en tillitsperson for speiderne og deres foresatte, og for andre frivillige. Dette kan gi deg tilgang til både personopplysninger, helseopplysninger, opplysninger på politiattester eller forhold som blir betrodd deg i fortrolighet av medlemmene. Det er viktig at du ikke bryter tilliten du er vist.

Erklæringen:

  • Jeg forplikter meg til å gjøre meg kjent med og følge Norges speiderforbunds lover og retningslinjer.
  • Jeg skal etterstrebe å bidra til et trygt miljø for barn og unge.
  • Jeg forstår at speideren er en rusfri og røykfri arena.
  • Jeg forstår at jeg må utvise aktsomhet i omtale og håndtering av personlige, private eller sensitive forhold som jeg blir kjent med eller erfarer i speideren, også etter at jeg er ferdig i vervet mitt.
  • Jeg forplikter meg til forsvarlig oppbevaring og håndtering av personopplysninger, og til å slette personopplysningene når jeg ikke lenger har bruk for dem.
  • Jeg forplikter meg til ikke å omtale, utlevere, videresende eller på annen måte gjøre tilgjengelig personlig eller sensitiv informasjon om medlemmer til uvedkommende. Opplysninger skal deles bare med dem det er nødvendig eller lovpålagt å dele slike med.
  • Jeg forstår at jeg har ansvar for å melde fra om hendelser og forhold som kan være til skade for andre. 

 

Her kan du lese litt mer om hvert punkt i erklæringen og hva du forplikter deg til:

 

Foto: Carl-Fredrik Salicath

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv