<link rel="stylesheet" href="styles.css">

August

Speiding og vennskap

I speideren har vi mange tradisjoner og aktiviteter som bidrar til å bygge vennskap og utvikle fellesskapsfølelse. Gjennom denne månedens aktiviteter gjør speidere seg kjent med speiding og styrker speidervennskapet.

Dette skjer i august:

 • Overgang mellom enheter 
 • Nye speidere og ledere i gruppa
 • Planlegging av halvåret

 


AKTIVITETSFORSLAG FOR AUGUST

Nedenfor finner du ideer til aktiviteter som passer å gjøre denne måneden, inndelt etter målgruppe.

 

Aktivitetsforslag for bevere 2023–2024
Aktivitetsforslag for flokk 2023–2024
Aktivitetsforslag for tropp 2023–2024
Aktivitetsforslag for rover 2023–2024

 

_______________________________

Aktivitetsforslag for bevere

Aktivitetsforslag for flokk

Aktivitetsforslag for tropp

Aktivitetsforslag for rovere

Her er noen ideer til passende aktiviteter på et ledermøte eller en ledersamling:

Aktivitet 1: Snakk om betydningen av seremonier og rammer i speiderarbeidet. Lag gjerne en ny tradisjon som tar vare på lederne, skaper samhold og er gøy.

Aktivitet 2: Finn ut hvilke tradisjoner dere har i gruppen og hvordan de påvirker gruppen både positivt og negativt. Hvilke tradisjoner er verneverdige og hvilke virker utdaterte?

Fagstoff:

Tips til bedre overganger

Nye speidere i patruljen

Patruljesærpreg

Mer å gjøre?

 • Forventningsavklaring. Snakk om hvordan dere ønsker å ha det sammen både som ledergruppe og hvordan dere ønsker å ha det i de ulike enhetene.
 • Planlegg en ledertur.

 

01.08.2024HUSK: Sende ut info til medlemmene om oppstart på høsten

Det er hyggelig å ønske medlemmene velkommen tilbake etter en lang sommerferie. 

Praktisk info:

 • Når starter møtene i de ulike enhetene? 
 • Hvor skal de møte osv.
 • Program for høsten. 
 • Evt. endringer i kontaktinformasjon, ny enhetsleder e.l.


04.08.2024LES: Gruppeposten

Gruppeposten sendes ut til alle gruppestyremedlemmer månedlig, den første søndagen i hver måned.

Her får du med deg alle frister, nyttig og viktig info fra forbundet. E-posten er ment som en hjelp for deg som er gruppeleder for å holde styr på oppgavene dine og ikke gå glipp av viktige frister.


05.08.2024HUSK: Bestill rekrutteringsmateriell

Husk å rekruttere speidere og dele ut vervemateriell! 


Bestill vervemateriell: https://speiding.no/verktoykassa/grupper/kommunikasjon-synlighet-og-rekruttering/bestill-vervemateriell

Vervemateriell kan bestilles hele året.


10.08.2024INFO: Overgang til høstkontingent

Fra denne datoen er det høstkontingentsatsene som blir fakturert nye medlemmer. Gruppa setter selv kontingentsatsene i medlemssystemet Min speiding. Dette gjør du på gruppesiden, under fanen "Økonomi" og lenken "Medlemskontingent". Alle endringer av gruppekontingent gjelder fra det tidspunktet endringen skjer.


10.08.2024ARR.: Møter i enhetene eller felles i gruppa - starte opp for høsten rundt skolestart

11.08.2024LES: Nyhetsbrev 16+

Norges speiderforbund sender ut et nyhetsbrev på e-post en gang i måneden til alle medlemmer fra 16 år (hvis ikke de har reservert seg mot dette på sin profil i medlemssystemet Min speiding). Nyhetsbrevet gir nyttig informasjon om aktuelle tilbud, kurs, arrangementer, prosjekter osv, noen tips, og annet nytt.


18.08.2024ARR.: Gjennomføre vervetiltak

 • Oppstartsmøte der medlemmene tar med venner
 • Besøke skoler
 • Henge opp plakater
 • Åpent vervearrangement
 • Hva passer for dere?


20.08.2024ARR.: Overgangsseremonier

Overgang mellom enhetene. Hva er din gruppes tradisjoner? Samarbeid mellom enhetene.


31.08.2024FRIST: Siste søknadsfrist for Frifond

Korpsgrupper søker til eget korps / egen ungdomsorganisasjon. Beredskapsgrupper kan ikke søke Frifond. Søknadsskjema ligger i Min speiding. Logg inn på https://min.speiding.no og finn et varsel på startsiden eller gruppesiden eller finn skjemaet under fanen "Spørreskjemaer" på gruppesiden. Søknadene blir behandlet i september og utbetaling av støtte blir gjort når alle søknader er behandlet og klagefristen er ute.


Flere tips / mer å gjøre

I speiderbasen kan du søke etter blant annet fagstoff og flere aktiviteter. Tilpass søket ved å legge til filtere på høyse side, da vil du kunne søke etter for eksempel spesifikke aktivieter i din aktuelle enhet.

Speiderbasen
Forrgie månedAlle månedstemaerNeste måned