<link rel="stylesheet" href="styles.css">

August

Tradisjoner

I speideren har vi mange tradisjoner, både unike for hver speidergruppe og felles. Gjennom denne månedens aktiviteter vil du bli kjent med speiderens tradisjoner.

Dette skjer i august:

 • Overgang mellom enheter 
 • Nye speidere og ledere i gruppa
 • Planlegging av halvåret

 


AKTIVITETSFORSLAG FOR AUGUST

Nedenfor finner du ideer til aktiviteter som passer å gjøre denne måneden, inndelt etter målgruppe.

Aktivitetsforslag for bevere

Aktivitetsforslag for flokk

Aktivitetsforslag for tropp

Aktivitetsforslag for rovere

Her er noen ideer til passende aktiviteter på et ledermøte eller en ledersamling:

Aktivitet 1: Snakk om betydningen av seremonier og rammer i speiderarbeidet. Lag gjerne en ny tradisjon som tar vare på lederne, skaper samhold og er gøy.

Aktivitet 2: Finn ut hvilke tradisjoner dere har i gruppen og hvordan de påvirker gruppen både positivt og negativt. Hvilke tradisjoner er verneverdige og hvilke virker utdaterte?

Fagstoff:

Tips til bedre overganger

Nye speidere i patruljen

Patruljesærpreg

Mer å gjøre?

 • Forventningsavklaring. Snakk om hvordan dere ønsker å ha det sammen både som ledergruppe og hvordan dere ønsker å ha det i de ulike enhetene.
 • Planlegg en ledertur.

 

01.08.2023HUSK: Sende ut info til medlemmene om oppstart på høsten

Det er hyggelig å ønske medlemmene velkommen tilbake etter en lang sommerferie. 

Praktisk info:

 • Når starter møtene i de ulike enhetene? 
 • Hvor skal de møte osv.
 • Program for høsten. 
 • Evt. endringer i kontaktinformasjon, ny enhetsleder e.l.


05.08.2023HUSK: Bestill rekrutteringsmateriell

Husk å rekruttere speidere og dele ut vervemateriell! 


Bestill vervemateriell: https://speiding.no/verktoykassa/grupper/kommunikasjon-synlighet-og-rekruttering/bestill-vervemateriell

Vervemateriell kan bestilles hele året.


06.08.2023LES: Gruppeposten

Gruppeposten sendes ut til alle gruppestyremedlemmer månedlig, den første søndagen i hver måned.

Her får du med deg alle frister, nyttig og viktig info fra forbundet. E-posten er ment som en hjelp for deg som er gruppeleder for å holde styr på oppgavene dine og ikke gå glipp av viktige frister.


10.08.2023INFO: Overgang til høstkontingent

Fra denne datoen er det høstkontingentsatsene som blir fakturert nye medlemmer. Gruppa setter selv kontingentsatsene i medlemssystemet Min speiding. Dette gjør du på gruppesiden, under fanen "Økonomi" og lenken "Medlemskontingent". Alle endringer av gruppekontingent gjelder fra det tidspunktet endringen skjer.


10.08.2023ARR.: Møter i enhetene eller felles i gruppa - starte opp for høsten rundt skolestart

13.08.2023LES: Nyhetsbrev 16+

Norges speiderforbund sender ut et nyhetsbrev på e-post en gang i måneden til alle medlemmer fra 16 år (hvis ikke de har reservert seg mot dette på sin profil i medlemssystemet Min speiding). Nyhetsbrevet gir nyttig informasjon om aktuelle tilbud, kurs, arrangementer, prosjekter osv, noen tips, og annet nytt.


18.08.2023ARR.: Gjennomføre vervetiltak

 • Oppstartsmøte der medlemmene tar med venner
 • Besøke skoler
 • Henge opp plakater
 • Åpent vervearrangement
 • Hva passer for dere?


20.08.2023ARR.: Overgangsseremonier

Overgang mellom enhetene. Hva er din gruppes tradisjoner? Samarbeid mellom enhetene.


31.08.2023FRIST: Siste søknadsfrist for Frifond

Korpsgrupper søker til eget korps / egen ungdomsorganisasjon. Beredskapsgrupper kan ikke søke Frifond. Søknadsskjema ligger i Min speiding. Logg inn på https://min.speiding.no og finn et varsel på startsiden eller gruppesiden eller finn skjemaet under fanen "Spørreskjemaer" på gruppesiden. Søknadene blir behandlet i september og utbetaling av støtte blir gjort når alle søknader er behandlet og klagefristen er ute.


Flere tips / mer å gjøre

I speiderbasen kan du søke etter blant annet fagstoff og flere aktiviteter. Tilpass søket ved å legge til filtere på høyse side, da vil du kunne søke etter for eksempel spesifikke aktivieter i din aktuelle enhet.

Flere tips / mer å gjøre
Forrgie månedAlle månedstemaerNeste måned