<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Februar

Demokrati

Månedens aktiviteter vil handle om speidernes medbestemmelse og ansvar og demokratiske prosesser i speideren og i samfunnet.

Dette skjer i januar:

 • Vårgruppeting (årsmøte)
 • Tenkedagen

 


AKTIVITETSFORSLAG FOR FEBRUAR

Nedenfor finner du ideer til aktiviteter som passer å gjøre denne måneden, inndelt etter målgruppe.

Aktivitetsforslag for bevere

Aktivitetsforslag for flokk

Aktivitetsforslag for tropp

Aktivitetsforslag for rovere

Planlegg og gjennomfør et troppsting i forkant av gruppens gruppeting.

 

Fagstoff:

Les om Oppdrag: Førerpatruljen

Peffens hjørne

1. Medbestemmelse og ansvar

Planlegg og gjennomfør et morsomt og interessant gruppeting for alle!
Få tips fra disse artiklene i SPEIDEREN: "Vær med å bestem i speideren" 2020 #2 s.18-19 og "Smarte tips til tinget" 2022 #1 s. 55 

2. Lover og retningslinjer i NSF

 

Fagstoff:

Hjelpemidler for ledere

Hjelpemidler til speiderprogrammet

Rekruttering og synlighet og nye speidere i patruljen

Gruppeting

 

05.02.2023LES: Gruppeposten

Gruppeposten sendes ut til alle gruppestyremedlemmer månedlig, den første søndagen i hver måned.

Her får du med deg alle frister, nyttig og viktig info fra forbundet. E-posten er ment som en hjelp for deg som er gruppeleder for å holde styr på oppgavene dine og ikke gå glipp av viktige frister.


10.02.2023HUSK: Sjekk søknadsfrister for økonomisk støtte

Sjekk ut søknadsfrister i kommune, fylke, støtteordninger. Ofte er det frister i mars.


12.02.2023LES: Nyhetsbrev 16+

Norges speiderforbund sender ut et nyhetsbrev på e-post en gang i måneden til alle medlemmer fra 16 år (hvis ikke de har reservert seg mot dette på sin profil i medlemssystemet Min speiding). Nyhetsbrevet gir nyttig informasjon om aktuelle tilbud, kurs, arrangementer, prosjekter osv, noen tips, og annet nytt.


15.02.2023INFO: Betalingsfrist medlemskontingent

Forfall på medlemskontingenter som ble skrevet fra Min speiding 11. januar. Det vil ta et par dager før alle betalinger er registrert i Min speiding.


20.02.2023HUSK: Snart påmelding til sommerleir

Leirene går i fireårssyklus:1. Hvert fjerde år er det landsleir (2021, 2025 osv) 2. gruppeleirer 3. kretsleirer (evt. regionsleirer) 4. gruppeleirer/korpsleirer Har du oversikt over hvem som skal på leir fra din gruppe? Og har du de opplysningene arrangøren etterspør? Det er lurt å sjekke leirens nettside / utsendt informasjon i god tid, og innhente påmelding (og betaling) fra medlemmene i god tid, slik at det er lettere å planlegge lederbehov mm.


20.02.2023HUSK: Sjekk om alle medlemmer har betalt medlemskontingenten

Se på medlemslista i gruppa hvem som ikke har betalt medlemskontingenten og gi dem en påminnelse eller avklar om det er en grunn til at de ikke har betalt (f.eks. at de skal slutte). Du finner en oversikt på gruppesiden i Min speiding, under fanen Medlemskap. Se "Administrere medlemmer". I kolonnen som heter "Bekreftet" står det ja for betalt og nei for ikke betalt.

Hvorfor har enkelte ikke betalt, skal de slutte?

Meld ut medlemmer som skal slutte, så de slipper å få påminnelser. Da sparer vi både papiret og kostnaden.
Hvordan melde ut: http://veiledninger.speiding.no/gruppeleder/fjerne-medlemsskap 


22.02.2023Tenkedagen

Du finner tenkedagshilsen fra speidersjefen og KFUK-KFUM-speidernes landssjef på speiding.no.


23.02.2023HUSK: Materiell til Speideraksjonen

Har dere husket å bestille aksjonsmateriell til Speideraksjonen? Finner du kanskje noen tips til gjennomføring av aksjonen også?

Se aksjonssiden.


25.02.2023HUSK: Følg opp politiattest

Har alle aktive ledere (andre voksne som har krav om å vise politiattest) vist politiattest? 
Er dette registrert i Min speiding?

Les mer om politiattest her: https://speiding.no/politiattest

Se veiledning om hvordan du gjør registreringen i Min speiding: http://veiledninger.speiding.no/administrasjon/registrere-fremvist-politiattest


28.02.2023HUSK: Fullføre gruppas årsmelding og regnskap for fjoråret

Alle speidergrupper plikter å levere årsmelding og regnskap hvert år. Fristen er 31. mars, og årsrapport leveres i Min speiding. Gruppas årsmelding og regnskap vedlegges årsrapporten. Årsmeldingen og regnskapet skal godkjennes av gruppetingets årsmøte først.


01.02.2024HUSK: Gjennomføre gruppetingets årsmøte innen utgangen av mars

Gruppetingets årsmøte skal behandle:

 • Årsmelding for i fjor (skal leveres i Min speiding 31/3)
 • Regnskap for i fjor (skal leveres i Min speiding 31/3, søknad om momskompensasjon) og revisjonsberetning
 • Arbeidsplan
 • Evt. arrangementsliste/terminlister
 • Budsjett
 • Vedtar gruppekontingentsatser (for inneværende år må satsene registreres innen 10/1)
 • Valg av gruppeleder og minst to gruppestyremedlemmer
 • valg av kasserer (ikke gruppeleder eller nær til gruppeleder)
 • valg av revisor (utenfor gruppestyret)
 • valg av representanter til kretstinget og evt. korpstinget
 • Andre saker


Flere tips / mer å gjøre

I speiderbasen kan du søke etter blant annet fagstoff og flere aktiviteter. Tilpass søket ved å legge til filtere på høyse side, da vil du kunne søke etter for eksempel spesifikke aktivieter i din aktuelle enhet.

Flere tips / mer å gjøre
Forrgie månedAlle månedstemaerNeste måned