<link rel="stylesheet" href="styles.css">

September

Friluftsliv

Speidere skal tilegne seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Gjennom denne månedens aktiviteter skal speiderne få erfaring med det enkle friluftslivet.

Dette skjer i september:

 • Friluftslivets uke
 • Gruppearrangementer

AKTIVITETSFORSLAG FOR SEPTEMBER

Nedenfor finner du ideer til aktiviteter som passer å gjøre denne måneden, inndelt etter målgruppe.

 

Aktivitetsforslag for bevere 2023–2024
Aktivitetsforslag for flokk 2023–2024
Aktivitetsforslag for tropp 2023–2024
Aktivitetsforslag for rover 2023–2024

 

_______________________________

Bevere 2022–2023
Flokk 2022–2023
Tropp 2022–2023
Rovere 2022–2023

Nyetablert førerpatrulje: Oppdrag Vi har en plan

Etablert førerpatrulje: Planlegg et møte der dere går gjennom friluftsferdigheter som fjellvettreglene og pakke sekk. Se for eksempel på dette møteforslaget.

 

Fagstoff:

Les om Oppdrag: Førerpatruljen

Nye speidere i patruljen

Patruljesærpreg

Peffens hjørne

Her er noen ideer til passende aktiviteter på et ledermøte eller en ledersamling:

Aktivitet 1: Kartlegging av ledernes ferdigheter. Se øvelsen kartlegg kompetansen i gruppeoppdraget Roller og oppgavefordeling
 

Aktivitet 2: Planlegg en ledertur som innebærer å utfordre hverandres ferdigheter innen friluftsliv
 

Fagstoff:

Anerkjennende intervju

Tips til bedre overganger

Nye speidere i patruljen

Patruljesærpreg

Mer å gjøre?

 • Forventningsavklaring. Snakk om hvordan dere ønsker å ha det sammen både som ledergruppe og hvordan dere ønsker å ha det i de ulike enhetene.
 • Se Emnemerke "Speidertur" for ledere
01.09.2024HUSK: Gjennomgang av medlemslister etter sommeren

 • Har noen sluttet? Da må de meldes ut i Min speiding.
 • Har noen nye blitt med? Meld dem inn i Min speiding.
 • Adresseendringer?
 • Manglende kontingentinnbetalinger?


01.09.2024ARR.: Speidingens dag ila. september

Datoen varierer fra år til år. Det mange ulike tradisjoner i grupper og kretser. Hva gjør din krets og gruppe? Krever det kanskje litt planlegging?


01.09.2024ARR.: Foreldremøter

Finn ut hva som passer best for dere:

 • Foreldremøte for nye medlemmers foreldre/foresatte
 • Foreldremøter i enhetene
 • Felles foreldremøte i gruppa

Informer om: 
 • hva dere planlegger for det neste halvåret (terminliste, temaer, spesielle aktiviteter, turer)
 • hva dere ønsker foreldrene evt. skal bidra med (kjøring, dugnader, kakebaking, noen som kan bli med på tur?)
 • hva forventer dere av foreldrene med tanke på oppfølging?
 • hvordan dere ønsker å informere/kommunisere med foreldrene (e-post, sms, Facebook-side, nettsider e.a.)
 • viktige datoer, sommerens leir (tidspunkt og omtrentlig pris), dugnader 
 • er det mange nye: Hva er speiding? Hvordan tenker dere, hvordan er gruppa og/eller enheten organisert?


01.09.2024LES: Gruppeposten

Gruppeposten sendes ut til alle gruppestyremedlemmer månedlig, den første søndagen i hver måned.

Her får du med deg alle frister, nyttig og viktig info fra forbundet. E-posten er ment som en hjelp for deg som er gruppeleder for å holde styr på oppgavene dine og ikke gå glipp av viktige frister.


08.09.2024LES: Nyhetsbrev 16+

Norges speiderforbund sender ut et nyhetsbrev på e-post en gang i måneden til alle medlemmer fra 16 år (hvis ikke de har reservert seg mot dette på sin profil i medlemssystemet Min speiding). Nyhetsbrevet gir nyttig informasjon om aktuelle tilbud, kurs, arrangementer, prosjekter osv, noen tips, og annet nytt.


30.09.2024HUSK: Følg opp politiattester

Her kan du lese mer om politiattest: https://speiding.no/politiattest
Her finner du veiledning til registrering i Min speiding: http://veiledninger.speiding.no/gruppe/registrere-fremvist-politiattest.


30.09.2024HUSK: Meld inn høstens nye medlemmer!

 • Medlemmer meldes inn i medlemssystemet Min speiding eller via eksternt innmeldingsskjema som "snakker med" medlemssystemet.
 • Medlemmer får medlemsbladet Speideren, forsikring og tilgang på masse gode aktiviteter i gruppe, krets, korps og forbund.
 • Siste frist for innmelding av årets medlemmer er 10. desember. Det sendes ikke ut medlemskontingenter etter denne datoen. (For at ikke kontingentgiroene for høsten og neste år skal komme for tett på hverandre, anbefales rask innmelding. De fleste som melder seg på noe forventer å bli medlemmer og få informasjon raskt.)


Flere tips / mer å gjøre

I speiderbasen kan du søke etter blant annet fagstoff og flere aktiviteter. Tilpass søket ved å legge til filtere på høyse side, da vil du kunne søke etter for eksempel spesifikke aktivieter i din aktuelle enhet.

Flere tips / mer å gjøre
Forrgie månedAlle månedstemaerNeste måned