<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Økonomisk støtte

Det koster å arrangere lederkurs og det koster å delta på dem.

For å kunne holde deltakeravgiften innen rimelighetens grenser, setter kretsene av penger til gjennomføring av kurs. Kursarrangørene kan dessuten søke om støtte til å avholde kurs hos Studieforbundet Natur og Miljø. Det finnes egen oversikt over godkjente studieplaner på hjemmesiden til studieforbundet. Ønsker dere å søke om støtte til et kurs som ikke er forhåndsgodkjent hos studieforbundet, send inn forslag til kursplan til forbundskontoret.

Kursdeltakerne kan også søke om støtte til sin lederutdanning. Gruppene kan dekke deltakelse på kurs i grunntreningen, og ledere kan søke om støtte i gruppa, krets eller forbundet sentralt for de øvrige kurs.

Forbundet sentralt har følgende støtteordninger for ledere

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear