<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Utmerkelser

NSF har fem utmerkelser for medlemmer i tillegg til tjenestetegn og én utmerkelse for støttespillere. Hver utmerkelse kan kun tildeles et medlem én gang. Speidere og rovere kan oppnå Speidersjefens topputmerkelse.

Speidersjefens topputmerkelse

Speidersjefens topputmerkelse er for stifinnere, vandrere og rovere. Hensikten med merket er at det skal være noe å strebe etter, og skal ikke være lett å oppnå. Merket er for dem som viser ekstra stor aktivitet og innsats innenfor speidingen.

Speidersjefens topputmerkelse deles ut i gruppa, eventuelt i kretsen. Melding om oppnådd utmerkelse sendes til forbundskontoret (kontaktinfo nederst på siden).

Se mer informasjon om krav her.

Tjenestetegn for ledere

Tjenestetegnet er et merke som kan bæres av medlemmer som har vært ledere i minst ti år. Merket viser et pålestikk. I løkken angis antall år tjenestetegnet er gitt for (10 år, 15 år, 20 år, 25 år, 30 år, 35 år, 40 år, 50 år eller 60 år).

Tjenestetegnet kan overrekkes av gruppe, krets eller korps. Tjenestetegnet bestilles fra www.speider-sport.no.
 

UTMERKELSER

Det må sendes inn søknad ved ønske om tildeling av en utmerkelse. En tildelingskomite behandler forslag til kandidater til Varden og Sølvulven (egne frister), mens forbundskontoret behandler søknader om tildeling av øvrige utmerkelser på vegne av Speiderstyret. Bruk rett søknadsskjema. Alle søknader sendes til forbundskontoret. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Les mer om utmerkelsene i Retningslinjer om utmerkelser.

Flammen


Flammen er Norges speiderforbunds utmerkelse til aktive rovere og unge ledere som har vist et brennende engasjement og stor innsats for speidersaken. Flammen skal være en anerkjennelse og motivasjon til å fortsette. Mottakeren må være medlem i Norges speiderforbund og må være mellom 16 og 25 år ved utgangen av det året Flammen tildeles. 

Flammen er et tennstål med etui, og selges fra forbundskontoret til selvkost.

Forslag til kandidater for Flammen kan fremmes av medlemmer av gruppestyret, kretsstyret, korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på eget søknadsskjema.

Æreskniven


Æreskniven kan tildeles aktive medlemmer som har vist mot og utholdenhet i spesielle situasjoner eller ledere i alle enheter som har gjort en spesiell innsats på sitt plan. Mottakeren må ha vært medlem i Norges speiderforbund i minst fem år, og ha utført oppgaver på enhets-, gruppe-, krets-, korps- eller forbundsnivå.

Æreskniven er en spesialdesignet kniv med slire, og selges fra forbundskontoret til selvkost.

Forslag til kandidater for Æreskniven kan fremmes av medlemmer av gruppestyret, kretsstyret, korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på eget søknadsskjema.

Hederstegnet


Hederstegnet kan tildeles aktive ledere og tillitsvalgte som har gjort speidersaken en stor tjeneste, eksempelvis vist initiativ og engasjement til løsning av større oppgaver. Mottakeren må ha vært medlem i Norges speiderforbund i minst åtte år, og ha utført oppgaver på minimum krets- eller korpsnivå.

Hederstegnet er en øks med futteral, og selges fra forbundskontoret til selvkost.

Forslag til kandidater for hederstegnet kan fremmes av medlemmer av kretsstyret, korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på eget søknadsskjema. Speidergrupper kan søke med anbefaling fra sitt kretsstyre eller korpsstyre.

Varden


Varden er Norges speiderforbunds nest høyeste utmerkelse og kan tildeles medlemmer som har gjort et betydningsfullt arbeid for speidersaken og Norges speiderforbund. Varden tildeles for meget langvarig og aktiv innsats. Arbeidet bør ha foregått på flere nivåer som gruppe, krets/korps og forbundet sentralt.

Varden er en sten med forbundsmerke.

Forslag til kandidater til Varden kan fremmes av kretsstyre- og, korpsstyremedlemmer, medlemmer av nasjonale komiteer, medlemmer av Speiderstyret, generalsekretær og tildelingskomiteens medlemmer. Forslag må sendes inn på eget forslagsskjema innen 1. mai og 1. oktober hvert år. Tildelingskomiteen behandler forslag og gir sin anbefaling til Speiderstyret, som vedtar tildeling. Søk i god tid før ønsket overrekkelsesdato. Saksbehandlingen kan ta tid.

Sølvulven


Sølvulven er Norges speiderforbunds høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for speidersaken og Norges speiderforbund. Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats nasjonalt i forbundet og i flere av organisasjonens ledd.

Sølvulven er en springende ulv av sølv med blått og grønt bånd. Sølvulven bæres om halsen.

Forslag til kandidater til Sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpsleder/korpssjefer, medlemmer av Speiderstyret, generalsekretær og tildelingskomiteens medlemmer. Forslaget må leveres på eget forslagsskjema innen 1. mai i speidertingsår, og må inneholde relevante opplysninger om kandidatens arbeid og innsats, og begrunnelse for kandidaturet. Sølvulven overrekkes normalt på Speidertinget av speidersjefen.

 

Speidernes heder

Speidernes heder kan tildeles støttespillere av Norges speiderforbund som har gjort speidersaken særlig store tjenester. Speidernes heder kan tildeles personer som ikke er medlemmer i Norges speiderforbund.

Utmerkelsen er en turkopp med forbundsmerke, og selges fra forbundskontoret til selvkost.

Forslag til kandidater kan fremmes av gruppestyrer, kretsstyrer, korpsstyrer, Speiderstyret og generalsekretær på eget søknadsskjema.

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30 (mandag til fredag kl. 09-15)

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear