<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Hjelpemidler for ledere

Det er laget mange hjelpemidler for ledere.

Her får du oversikten over en del nyttige hjelpemidler til deg som leder. Noe kan du laste ned fra denne siden og noe kan du kjøpe hos Speider-sport.

Opplæringstegnefilmer

Lederveiledninger og litteratur om ledelse

For å styrke kompetansen hos ledere finnes det tre skriftlige lederveiledninger: Speidermetoden, Speiderprogrammet og Planlegging. Disse kan du laste ned på denne siden eller kjøpe i trykt form hos Speidersport.

Heftet Ledelse i Norges speiderforbund vil være et nyttig verktøy for deg som vil vite mer om speiderledelse. Det kan både lastes ned og kjøpes i nettbutikken.

Boka mi er en liten bok som inneholder både inspirasjon i form av gode ord og sitater og mange nyttige sjekklister for ledere. Den kan også brukes som notatbok og til å føre logg over dine turer, kurs og andre erfaringer som leder. Boka kan kjøpes i nettbutikken eller lastes ned.

Programmateriell

Oversiktsplakater - trykte og digitale
Plakatene hjelper lederen å holde oversikt over speiderprogrammet og oppmøte på speidermøtene. På plakaten kan du registrere hvilke mål speiderne har jobbet med og hvilke merker og andre programelementer de har tatt. Oversiktsplakat kan kjøpes på www.speider-sport.no. Du kan også bruke det interaktive skjemaet som du finner i dokumentboksen, til å registrere oppmøte og programarbeid i enheten.

Du kan også bruke det interaktive skjemaet som du finner i dokumentboksen, til å registrere oppmøte og programarbeid i enheten.

Programbøker og hefter
Det finnes også loggbøker som kan brukes til å holde oversikt over speidernes utvikling. De yngste speiderne klarer ikke å føre oversikten selv, så lederen skal hjelpe dem med det. I loggboka finner du også den komplette oversikten over programelementer (unntatt fordypningsmerkene som kommer i egen bok). Loggbøker finnes for småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere. Loggbøker for speidere kan kjøpes på www.speider-sport.no.

Det finnes også andre programbøker:

  • Beverhåndboka
    Beverprogrammet er lederstyrt, og de er for små til å bruke loggboka, på samme måte som andre aldersgrupper gjør. Det finnes derfor en håndbok for beverledere som beskriver viktige prinsipper for beverarbeidet og inneholder speiderprogrammet for bevere (inkludert Bevereventyret). Beverhåndboka inneholder en liten versjon av oversiktsplakaten for bevere – et skjema som lederne kan bruke til å holde oversikt over hvilke aktiviteter beverne deltar i. 
     
  • Fordypningsmerkebøker (for bevere/flokk og for tropp/roverlag)
    Denne boka inneholder en oversikt over fordypningsmerker som finnes for de forskjellige enhetene.

Alle programbøkene kan kjøpes på www.speider-sport.no.
 

Planlegging

Møteplanlegging
Her er gode eksempler til inspirasjon og planleggingsverktøy:

For å hjelpe deg med å strukturere og kvalitetssikre aktivitetene du som speiderleder organiserer, kan du bruke tipsene i "Sjekkliste for gode aktiviteter".
Les mer om møte- og turplanlegging

Månedstemaer
Månedstemaer er et hjelpemiddel for deg som skal planlegge terminlisten, et speidermøte, ledermøte eller en tur. Her finner du en oversikt over månedstemaer for hele speideråret og forslag til hvordan dere kan jobbe med dem i de forskjellige aldersgruppene. Temaene er tett knyttet til viktige begivenheter i speideren og ellers i samfunnet, og er enkle å tilpasse og innarbeide i de fleste gruppenes og enhetenes terminlister.

Speiderbasen
I Speiderbasen finner du en hel rekke aktiviteter som passer til forskjellige mål og elementer i speiderprogrammet.

Sikkerhet på tur
Dette er speiderens egne sjekklister for speidere og ledere som hjelper dem å forberede og gjennomføre turer på en trygg og god måte. Heftene (A4 for ledere og A6 for speidere) kan kjøpes på www.speider-sport.no eller lastes ned fra denne siden.

Prosjektleders verktøykasse
Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for deg som skal lede større eller mindre prosjekt, og vil hjelpe deg helt fra oppstart til avslutning av prosjektet. Du kan laste ned heftet med vedlegg på denne siden.

Veiledning for speidere med spesielle behov
Det er laget et veiledningshefte for speidere med spesielle behov. Heftet heter "Hva kan vi gjøre for Ole og Hanne?". Du kan laste ned heftet fra denne siden.

Speiderdemokrati for dummies

Hvordan fungerer speiderdemokratiet i Norge? Hvem har ansvar for hva? Hva skjer på gruppeting, kretsting, korpsting, Speider- og Roverforum og Speidertinget? Dette får du svar på i den lille brosjyren "Speiderdemokrati for dummies".

Kompetanseutvikling

Ledermerker
Det finnes også egne merker man kan ta som leder. De vil gi deg kompetansepåfyll på en rekke områder som er viktige for din lederrolle. Les mer om ledermerker.

E-læring
E-læring er en praktisk og morsom måte å lære på. E-læringen foregår i Motimate.

Din speider-CV
I medlemssystemet Min speiding er det mulig å se sin speider-CV. På den ser man hvilke verv man har hatt som leder og hvilke kurs man har fullført. I tillegg ser man oversikten over merker man har tatt både som speider og leder.

Franske rovere har utviklet et verktøy til egenevaluering av det du har gjort som speider. Verktøyet heter "Verdsett din kompetanse". Kort beskrevet handler det om å bli mer bevisst på hvilke ferdigheter, egenskaper og erfaringer du har tilegnet deg, eller videreutviklet, gjennom speideraktiviteter, samt å «oversette» det til begreper du kan bruke når du skal presentere deg for en mulig arbeidsgiver. Enten du søker ekstrajobb ved siden av skole eller studier, eller du er i ferd med å skaffe deg din første fulltidsjobb.