Kretser

Norges speiderforbund er delt opp i geografiske kretser.

Krets og kretsstyre
Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser. Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene. Det finnes 29 kretser i Norges speiderforbund i dag.

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Kretsstyret velges av kretstinget og står for den daglige ledelsen av kretsen.

Gruppe-, krets og korpspost
Hver måned sendes det ut e-post til grupper, kretser og korps. Du finner dem arkivert her.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen