5 tips som gjør Speideraksjonen gøy

Lillesand speidergruppe har gjort Speideraksjonen til en fast tradisjon. Her er deres tips for å gjøre speideraksjonen enklest mulig.

– Speideraksjonen er en fast programpost hver vår. Den er blitt en tradisjon, på lik linje med Tenkedagen og St. Georgsdagen, forteller Tone Falkenhaug som er gruppeleder i speidergruppa.
– Jeg tror speiderne vår ville ha savnet den hvis vi plutselig tok det ut av programmet.

Hvorfor deltar dere på Speideraksjonen?

– Det beste med å delta, er følelsen av å gjøre noe som virkelig betyr noe for andre. Som speider og speiderleder vil vi gjerne hjelpe andre, men det er ikke alltid lett å hvite hva eller hvordan. Gjennom Speideraksjonen vet vi at innsatsen vår påvirker andre menneskers liv, og gjør ord til handling. Det er motiverende.

– En ekstra «bonus» er synligheten og det positive omdømmet Speideraksjonen gir speidergruppa. Vi går ut i mediene i forkant, det skaper god synlighet. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet, og hører at «speiderne gjør mye bra». Dette virker positivt inn på f.eks. søknader som vi sender inn til kommune og andre steder.

Hvordan gjennomfører dere Speideraksjonen?

– Vi har bevisst valgt å gjennomføre aksjonen på en enklest mulig måte. Vi setter opp Speideraksjonen i programmet for alle enhetene i samme uke. Hver enhet har et speidermøte med tema speideraksjonen. Speiderne får deretter utdelt bøsser og «ruter» som de tar med hjem. De får så i oppgave å dekke en rute i løpet av en uke (valgfri dag), gjerne to og to.

Tones 5 tips
Lillesand speidergruppe_Foto Tone Falkenhaug.jpg

  1. Kontakt lokalavis i god tid, og få dem til å lage en artikkel om hva Speideraksjonen er. Husk å få med et sjarmerende bilde av speidere med bøsser. Bruk de mulighetene dere har. Facebook, nettsider og lokalradio osv.
  2. Det er viktig at speiderne er motiverte, og vet hva Speideraksjonen er! Sett av et speidermøte rundt temaet i forkant. Speiderne bør øve på hva de skal si ved innsamlingen.
  3. Foreldre må også motiveres og informeres! De må hjelpe til med kjøring, og kan gjerne få med en ekstra bøsse til arbeidsplassen.
  4. Det er viktig med gode ruter, slik at hele området dekkes.
  5. Etter innsamlingen: Gå gjerne ut i pressen på nytt og takk lokalsamfunnet for gavmildheten.
  • Publisert: 22.01.2019
  • Av: Kirvil Kaasa og Tone Falkenhaug
  • Foto: Foto: Tone Falkenhaug og Carl Christian Engstad
  • Speideraksjonen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen