Andre folk til nytte være

Samfunnsengasjement er selve kjernen i speidingen, i alle fall en viktig del av den. I 2018 løfter vi dette gjennom Patruljen i samfunnet.

Denne artikkelen var først på trykk i Speideren #3 2017.

– Friluftsliv er en stor og viktig del av speiding i Norge. De siste årene har vi hatt et stort fokus på dette. Ett viktig mål har vært – og er – at flere patruljer skal dra på egne patruljeturer. Samtidig som vi ønsker at flere skal få oppleve speiderfriluftslivet, vil vi også at flere patruljer skal ut og gjøre en forskjell i samfunnet. Det forteller Erling Husby, som er prosjektleder for Patruljen i samfunnet ved forbundskontoret. – I 2018 vil vi utvikle prosjekter og materiell som oppfordrer patruljene til selv å finne på og gjennomføre aktiviteter som er til nytte for andre.

Hvorfor samfunnsengasjement?

Målet med speidingen er å skape engasjerte medmennesker og aktive samfunnsborgere. Å bidra til å gjøre verden bedre, er en betydelig del av selve kjernen i speiderarbeidet. Det former deg som menneske, helt fra du er småspeider.

Norges speiderforbund ønsker dessuten å være en tydelig inkluderende og mangfoldig organisasjon, samt være bredere representert i de forskjellige sosiale samfunnslagene enn tilfellet er i dag.

– Disse ambisjonene lykkes vi med bare gjennom en aktiv innsats av hver speidergruppe, hver patrulje og hvert enkelt medlem, understreker Erling. – Det innebærer at vi utfordrer oss selv til å møte nye mennesker og nye kulturer. Vi kan invitere gamle og fremtidige venner med på tur, eller strekke oss ytterligere ved å oppsøke nye mennesker på en ny arena.

De siste årene har enda flere speidere enn tidligere utforsket internasjonale speidermuligheter og deltatt på utenlandske leirer og turer. – Antall norske speidere som har fått oppleve en verdensspeiderleir har økt, og søkermassen til World Scout Jamboree i USA i 2019 er veldig stor. – I mange land er samfunnsengasjement en stor og viktig del av speidingen. Norske speidere har latt seg inspirere av dette og ønsker å øke fokuset på det også her hjemme. «Så bra at dette skal være et tema i 2018», er responsen fra flere rovere, slår Erling fast.

Erling Husby på Patruljeløft Foto Elisabeth Sveen.jpgErling Husby er prosjektleder for Patruljen i samfunnet.

Hva handler Patruljen i samfunnet om?
Patruljen i samfunnet er ikke bare for speidere i troppsalder. Det passer like godt for flokken og roverlaget også. Her er noen eksempler på måter å øke samfunnsengasjementet i gruppa på:

Få med nye målgrupper på tur og skape større mangfold av deltakelse i friluftslivet. Hvem er det dere ikke møter på turstiene der dere ferdes? 

Undersøk hvilke utfordringer som finnes i deres nærmiljø, og engasjer dere for å gjøre en positiv forskjell. Både små og store medlemmer kan ha gode forslag til hva det kan være aktuelt å gjøre noe med.

Delta aktivt i samfunnsdebatten, både i tradisjonelle og sosiale medier. Vi har en ambisjon og et mål om å være synlig i debatten i samfunnet, spesielt når diskusjonstemaene påvirker barn og unges hverdag, som oppvekst, fritid, friluftsliv og frivillighet. Et leserinnlegg skrevet av en stifinner kan være like viktig som at speidersjefen deltar i en radiodebatt.

Tenk globalt – handle lokalt! Tenkedagen og St. Georgsdagen markeres av millioner av speidere over hele verden. Mange speidere i andre land bruker særlig Tenkedagen 22. februar til å gjøre en positiv forskjell i lokalsamfunnet sitt. Speideraksjonen i april 2018 er en super mulighet til å gjøre en innsats for andre barn og unge et annet sted i verden, samtidig som vi er synlige lokalt.

– En del speidergrupper er allerede svært engasjerte og gjør en god innsats og en viktig forskjell for andre, men mange har nok fremdeles noe å gå på. Dette ser vi blant annet med Speideraksjonen, der bare halvparten av speidergruppene deltar, sier Erling Husby.

 

Nord2017-170701-aplb-CF Salicath-8642.jpg

Verktøy for gruppene
På nyåret lanseres flere verktøy som gruppene kan ha nytte og glede av. Blant annet kommer det et eget prosjektmerke, forslag til aktiviteter for de ulike aldersgruppene og lederkurs som handler om å skape trygge og inkluderende møteplasser.

  • Publisert: 24.11.2017
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Daniel Widnes, CF Salicath og Elisabeth Sveen
  • Patruljen i samfunnet

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen