Meny

Bedre fordeling av oppgavene i gruppa

Altfor sjelden tar vi oss tid til å se på hvordan det er mest hensiktsmessig å fordele oppgavene i speidergruppa. Enkelt materiell for selvhjelp til bedre organisering av arbeidet er tilgjengelig gjennom det nyeste gruppeoppdraget.

I en speidergruppe er det mye smått og stort som skal gjøres. Tid og menneskelige ressurser er som regel ganske begrenset, og alle står på for å gjennomføre aktiviteter og løse ulike praktiske oppgaver. Hvis det er en stund siden dere gjorde en vurdering av om ansvar og oppgaver er fordelt på en smart måte, kan det være nyttig å ta en titt på innholdet i gruppeoppdraget Roller og oppgavefordeling.

Mål: En enklere speiderhverdag
Dette er den andre av flere hjelpepakker som skal bidra til en bedre og enklere hverdag i speidergruppa. Hva innebærer de forskjellige grupperollene, og hvem passer til hvilken rolle? Hvordan kan vi fordele oppgavene på en mer hensiktsmessig måte enn det vi gjør i dag? Hvilken fordeling av dem kan bidra til større motivasjon? Dette er spørsmål dere får hjelp til å finne gode svar på ved hjelp av aktiviteter og øvelser som ikke krever spesielle forkunnskaper.   

Er det krevende å finne tid til å jobbe med hele gruppeoppdraget nå, se likevel gjerne kjapt på innholdet i pakken og prøv for eksempel ut Rolletesten på neste ledermøte – det tar bare ca. 30 minutter.

Gruppeoppdragene vil komme med jevne mellomrom framover, og er en form for selvhjelp. De gir gode muligheter til å jobbe med utvikling av speidergruppa på en enkel og inspirerende måte, og er en del av forbundets strategiske arbeid med gruppe- og kretsutvikling. Temaene for oppdragene er resultatet av innspill fra organisasjonen til dette arbeidet. 

 

  • Publisert: 17.12.2019
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Daniel H. Widnes

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen