Meny

En annerledes vår

Vi i speiderstyret er veldig stolte og glade for all den kreativiteten og endringsviljen vi ser i organisasjonen vår, og alt vi sammen har fått til i løpet av den siste tiden. Det er mye som har skjedd de siste to månedene, og det er fantastisk å se at så mange har klart å snu seg rundt når rammene for speiding, og i samfunnet ellers, plutselig ble endret.

Full gass!

Komité speiding jobbet raskt og lagde merker etter forslag fra ledere i Facebook-gruppa Speiderledere i Norges speiderforbund. Aktiviteten hjemmeleir i påsken ble en suksess, og ga inspirasjon til tilsvarende aktiviteter fremover. Styret er imponert over kreativiteten og engasjementet mange speidergrupper har vist etter at smittevernreglene ble innført 12. mars. Det har blitt informert mye om nye aktiviteter og gitt tips og råd til hvordan gruppene kan tilrettelegge for hjemmeaktivitet for speiderne og digitale speidermøter, både fra kontoret og speiderledere imellom. 

Leirkomiteen for Agenda 2021 jobber for fullt og møtes i digitale kanaler. Vi gleder oss skikkelig til landsleiren neste år, og satser alt på at den blir mulig å gjennomføre og får bli en stor opplevelse for mange. Speiderstyret har arrangert den første hel-digitale samlingen for krets- og korpsledere (en stor takk til Nettverk for kommunikasjon for god hjelp!), og mange kjenner nok på at den siste tiden har vært preget av “det har vi ikke gjort før, så det får vi nok til”, i god speider- og Pippi Langstrømpeånd.

Vi står sammen, vi er beredt og viser at vi kan snu oss og agere raskt på en omskiftelig hverdag. Imponerende innsats fra veldig mange! Initiativ, delingsiver, engasjement og positivitet har lyst ut av de kanalene vi har og har oppretta.

Innholdsrik vår

Denne våren har det også vært jobbet mye med beredskap og ny beredskapsplan for hele organisasjonen, og med gjeldende og kommende arbeidsplan for forbundet. Et pilotprosjekt for peffsamling er gjennomført, og i april hadde vi Speideraksjonen, om enn annerledes enn tidligere år. Det nye Nettverk for mangfold og inkludering er opprettet og allerede godt i gang med å organisere seg. De er veldig glad for alle som ønsker å være med dem i arbeidet med å utvikle speideren som en mangfoldig og inkluderende organisasjon, og ønsker seg flere medlemmer!

Tilbake til speiderhverdagen..nesten

Nå som samfunnet gradvis åpner opp, ser vi fram til at vi kan begynne å treffes igjen og få hverdagen vår tilbake, litt etter litt. Det betyr at vi også kan starte vanlig speideraktivitet igjen, i kontrollerte former. Vi vet at flere grupper har hatt god aktivitet for speiderne sine, men de har også invitert andre til aktivitet, slik at flere har fått et innblikk i hva denne fine gjengen holder på med.

Nå håper vi at alle grupper kommer i gang med aktivitet igjen så fort som mulig. Det er imidlertid veldig viktig at vi følger myndighetenes råd om smittevern nøye, slik at vi fremdeles gjør det vi kan for å hindre smittespredning. Da kan vi forhåpentligvis fortsette med aktivitet framover også. Vi speidere er vant til å løse utfordringer på strak arm, og vi i styret kjenner oss trygge på at vi som speidere er beredt til å gjøre vårt beste.
 

Ta vare på hverandre

Det er ekstra viktig at vi tar samfunnsansvaret vårt og den viktige rollen vi spiller i mange barn og unges liv på alvor i denne tiden ved å bidra til å skape de fine møteplassene, trygge rammene og gode opplevelsene for speiderne våre.
Husk også på at ikke alle kan delta i fysiske speidermøter på en god stund ennå fordi de er i en risikogruppe eller i karantene. Ta ekstra hensyn i tiden framover, slik at de som ikke kan møtes fysisk også blir inkludert og fulgt opp. 

Med alt dette i tankene så oppfordrer vi gruppene til å opprettholde aktiviteten helt frem til skoleslutt, så lenge det lar seg gjøre. Mange andre sommeraktiviteter for barn og unge er avlyst, og da kan vi gjøre det vi kan for å fylle våren og sommeren med gode opplevelser.

Og fortsett gjerne med å invitere nye med i fellesskapet og verdens største og beste vennegjeng. Vi har alltid plass til flere! 

  • Publisert: 08.05.2020
  • Av: Speiderstyret
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen