Meny

En god start på speideråret 2021!

Fra glede over at speidingen fikk starte opp igjen, til plutselige endringer for store deler av Østlandet. Helgen har vist at forutsigbarhet fortsatt er et stykke unna. Men helgen ble allikevel en fin og nyttig start på året, både for Speiderstyret og sammen med Komité speiding og forbundskontoret.

Samling med KS, FK og SST
Vi begynte helga med en digital samling for Komité speiding, forbundskontoret og Speiderstyret for å diskutere arbeidsplanen og hvordan vi sammen skal gjennomføre den på en god måte. Det er viktig å komme godt i gang med ny arbeidsplan raskt, slik at vi klarer å komme i mål sammen med organisasjonen. Vi diskuterte oss frem til felles forståelse, fordelte hovedansvar og fant tiltak som kan bidra til arbeidsplanen. Her ble også tiltak vi hadde fått innspill på fra resten av organisasjonen, inkludert. Så nå går vi alle på med stor lyst og er klare for godt samarbeid!

Samling_bilde.jpg

Foto: Birgitte Heneide/Digital samling KS,FK,SST

Agenda 2021
I løpet av helga fikk vi også inn Harald og Martine i Agenda 2021-komiteen på skjermen. Fra dem fikk vi en god oppdatering på arbeidet prosjektgruppa driver med. De har mange store og morsomme planer som de gjerne ønsker å få til! Så nå søkes det masse om ekstern støtte, slik at de kuleste planene til komiteen kan gjennomføres! Bra opplegg blir det uansett! Så hvis gruppa eller kretsen din enda ikke har meldt seg på, er det bare å kaste seg raskt rundt før det blir for seint. Les mer på www.agenda2021.no.

Speiding og covid-19
På nyåret har mye skjedd, både på speiderfronten og covid-19-fronten. I tillegg til webinarer har Speiderstyret hatt en åpen nyttårsprat og en prat med kretser og korps. Alle disse nettarrangementene har vært nyttige, og det var i tillegg godt å få snakket sammen på styremøtet om hvordan vi håndterer covid-19. De innspillene vi har fått, kom godt med i samtalen styret hadde.

Frivillighetens år 2021
Det var også på høy tid at at vi kom i gang med en skikkelig samtale om Frivillighetens år, som er i 2022. Frivillighet Norge står i spissen i året som skal sette pris på og virkelig få vist frem det viktige bidraget frivillige organisasjoner gjør i samfunnet. Nå skal det lyses ut en stilling på forbundskontoret som kan dra mye av prosjektet frem til og gjennom hele 2022. I tillegg ønsker vi å få samlet mange engasjerte og gode frivillige som ønsker å bidra til å gjøre feiringen av frivilligheten til et heidundrande år. Hvis dette høres spennende ut, er det bare å sitte klar til å melde interesse på speiding.no etter hvert.

Ny generalsekretær
En annen viktig ting som stod på tapetet for helga, var prosessen med ansettelse av ny generalsekretær. Vi har brukt tid på et godt forarbeid med å se nærmere på tidligere prosesser og dokumenter. Vi har besluttet å hente inn noen ressurspersoner til et ansettelsesråd som sammen med AU skal holde i prosessen, med oppdateringer til styret. Selve avgjørelsene skal gjøres av speiderstyret. Vi har snakket mye om hvilken profil vi ønsker på den nye generalsekretæren, og viktige rammer for ansettelsen. Stillingen lyses ut i løpet av et par uker og vi oppfordrer alle til å tenke gjennom om man selv eller noen man kjenner, kunne synes det er en spennende stilling. 

Ellers gleder vi alle oss til forhåpentligvis litt mer stabile tider etter hvert hvor det er enda lettere å gjennomføre speideraktivitet!

 

  • Publisert: 26.01.2021
  • Av: Speiderstyret
  • Speiderstyrets blogg

Del saken