Meny

En helt vanlig fredag på Mesnali

Før KL-KS gikk av stabelen på Mesnali i helga, rakk Speiderstyret å ha et godt møte, hvor arbeidet med å stake ut kursen videre de neste årene kom godt i gang.

Speiderting og forum
På speiderstyremøtet 25. oktober ble planen for arbeidet frem mot Speidertinget 2020 gjennomgått. Styret ønsker å være tidlig ute med å diskutere lovsakene, slik at flest mulig har blitt involvert og hørt i forkant, og fått sjansen til å komme med innspil før sakene legges frem mot tinget. En del lovsaker ble nå lagt frem på KLKS og legges justert frem på ny høring også KLKS til våren.

Det ble ellers besluttet at Speider- og Roverforum arrangeres i Østfold 9.–11. oktober 2020. Teknisk vertskap blir Østre Østfold krets, som er en fin mulighet for deltakerne å bli kjent med landsleirområdet til Agenda 2021.

Mandater og oppnevninger
Mandat for rådgivende komite for håndtering av kritikkverdige forhold ble vedtatt. Komiteen er en del av arbeidet med å skape trygge møteplasser i NSF og skal være en rådgivende ressurs for generalsekretær i arbeidet med saker om kritikkverdige forhold.

Mandatet for prosjektgruppa som skal diskutere oppdatert draktreglement, ble besluttet – det blir spennende å se hva gruppa foreslår. Gruppa skal levere forslagene sine til styret sommeren 2020. Ingeborg Kolstad og Benjamin Askevold Andersen ble oppnevnt for to år som medlemmer i Komité speiding (KS), ut 2021. Disse to skal ha spesielt ansvar for roverne som målgruppe for program og ledertrening.

Beredskapsplan for NSF
I en periode har vi jobbet med å utvikle en helhetlig beredskapsplan for NSF. Denne planen skal nå sendes til lovutvalget for kvalitetssikring før endelig vedtak. Tanken er at planen skal fungere som et utgangspunkt og forenkle all beredskapsplanlegging på våre arrangementer og aktiviteter.

Måle mål
Speiderstyret diskuterte også hvordan vi best måler grad av måloppnåelse på langtidsmålene i strategisk plan frem mot 2024. Det er viktig for Speiderstyret å få et godt bilde av hvordan vi ligger an til nå, slik at vi kan stake ut kursen videre på best mulig vis. For å få til dette utvikler vi nå målbare indikatorer som vi enten har eller kan skaffe resultattall til gjennom feks gruppeundersøkelsen. 

På krets- og korpsledersamlingen, som du kan lese mer om her, fortsatte dette arbeidet.

Ane KL_KS.jpg

Speiderstyremedlem Ane kjører gjennom økt for deltakerne på KL-KS  om strategisk plan 2015–2024 Foto: Silje Kroken

Landsleir!
Landsleirsjef Andy kom innom for å fortelle at leirkomiteen er godt i gang. Med fokus på ungt samfunnsengasjement fikk vi også en god start på arbeidet med det vi tror blir en veldig spennende landsleirkonferanse. Agenda 2021 blir en viktig arena for synlighet i og utenfor organisasjonen og for speiderarbeidet på sitt beste. Landsleirkonferansen vil kunne vise frem samfunnsengasjementet blant våre speidere og kanskje vekke enda mer av det. Vi gleder oss - fordi vi bryr oss!

Sofabilde.jpeg

 Godt med en pause i arbeidet og prat med https://speiding.no/nyhetsarkiv/stort-engasjement-pa-mesnaliKomite speiding! Foto: Birdy - Birgitte Heneide 

  • Publisert: 01.11.2019
  • Av: Speiderstyret
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen