Meny

Et vel gjennomført Speider- og Roverforum!

Takk til alle som bidro til gode diskusjoner, innlegg og sosial hygge på Speider- og Roverforum i helgen.

I Norges speiderforbund er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Speiderforum og Roverforum er en viktig arena for dette, og her møtes speidere for å diskutere saker som angår dem, og de får mulighet til å påvirke i saker som behandles av Speidertinget. Hver krets og korps kan sende to representanter i speideralder til Speiderforum og to i roveralder til Roverforum.

Årets Speiderforum og Roverforum var på Askim skole 9.–11. oktober, og måtte av smittevernhensyn gjennomføres på en litt annerledes måte, blant annet ved å avholdes som to separate arrangementer. Det var både digital- og fysisk deltakelse, og stemmegivningen kunne avvikles på begge måter.

Helgen bestod av saksgjennomganger, diskusjoner, avstemninger, god mat, nye speidervenner, og masse moro – alt i flotte speiderrammer!

 

Speidersjef Håvard Djupvik ønsker velkommen til Roverforum:

Roverforum_ Birgitte Heneide.jpg

Dyktige representanter på Speiderforum!

20201011_111816.jpg

 

Speideforum 2020_ Geir.jpg

Tusen takk til de flinke menneskene i kommunikasjonsnettverket og teknisk stab for all hjelp og bidrag til gjennomføringen av arrangementet - både digitalt og fysisk, og en ekstra stor takk til prosjektgruppa som har nedlagt en stor innsats for å få til et trygt og fullverdig arrangement! 

20201011_111830.jpg

Vil du lese mer om hva Speider- og Roverforum er? Se her.

Opptak:

Opptak livestream

Roverforum lørdag

Roverforum fredag

 

  • Publisert: 12.10.2020
  • Av: Norges speiderforbund
  • Foto: Geir Storli Jensen, Birgitte Heneide

Del saken