Meny

Ett år med Speiderstyret

Hva har skjedd i året som er gått siden diskusjonene, avstemmingen og valget på Speidertinget 2018?

For nøyaktig ett år siden ble Speidertinget 2018 avsluttet på Hell i Stjørdal. Tinget hadde vedtatt nytt speiderløfte for organisasjonen, det var kunngjort at NSFs neste landsleir skal være i Askim i 2021, og en ny arbeidsplan var vedtatt. Et helt nytt speiderstyre var valgt, og som ferske styremedlemmer dro vi hjem derfra med masse energi, forventninger og inspirasjon i sekken.

– Vi skal jobbe hardt for at barn og unge skal komme seg ut – både i naturen og i verden – og gjøre dem forberedt på livet! Som speidersjef skal jeg jobbe for at Norges speiderforbund skal være en tydelig aktør i samfunnsdebatten og være en pådriver for sunne verdier, sa en nyvalgt speidersjef Håvard. Et par dager etterpå møtte han i Dagsnytt 18 for å snakke om det nye speiderløftet.

KLKS2019.JPG

De viktige treffene med kretser og korps
Krets- og korpsledersamlingene, som det har vært to av i år, er den viktigste arenaen for utveksling av meninger og informasjon mellom styret og organisasjonen. Mye fint og spennende har kommet ut av de KL-KS-ene vi har hatt, som både har justert kursen for arbeidet videre og lagt opp til ny utvikling fremover. På vårens samling fikk vi blant annet hatt en god og grundig økt om gruppe- og kretsutviklingsprosjektet, der krets- og korpslederne kom med utrolig gode innspill til det videre arbeidet for gjennomføring av det løftet vi ønsker oss på dette området. (Les mer på blogginnlegget). På høstens samling fikk vi tatt dette videre, sett på arbeidsplan for neste periode og plantet noen spennende tanker om mer arbeid med mangfold fremover. 

Lobby-Silje.JPG

Speidere vil ut
Mellom styremøtene og deltakelsen på speiderarrangementer i vest og øst, nord og sør har vi i styret fortalt andre utenfor organisasjonen om våre hjertesaker. Disse møteplassene er viktige for å kunne påvirke politikk som påvirker oss speidere.

En av disse møteplassene var Kontaktkonferansen, som er en årlig møteplass mellom barne- og familieministeren og barne- og ungdomsorganisasjonene. I år var vi invitert til å gi innspill til en ny stortingsmelding om ungdomspolitikk. Vi ga blant annet innspill på at det er viktig å gjøre det lettere for flere å kunne delta i fritidsaktiviteter i hele landet, og at disse tilbudene må bli enklere å drive. Vi vektla også at det er viktig for oss speidere å gi rom for egenstyrte aktiviteter for unge.

Å påvirke politikk handler ikke bare om å snakke med ministre, men også å jobbe sammen med paraplyorganisasjonene vi er medlemmer i. Ved for eksempel å delta på barne- og ungdomstinget til LNU i vår var vi med på å utforme hvordan vi skal få de unge stemmene våre hørt og bli representert i fremtiden. Vi har også vært med på seminarer, årsmøter og andre hyggelige arrangementer der vi i Speiderstyret hele tiden forteller om de flotte folkene i organisasjonen vår og fremmer våre verdier.

Speiderne deltok for første gang på Arendalsuka med en bra gjeng fra blant annet Nettverk for kommunikasjon. Dette var første gang vi var med – og det blir ikke den siste! Blant de dresskledte skilte speiderne seg ut, både med speiderskjerfene og med speiderskuta «Havbraatt» som base. I løpet av uka rakk de ti speiderne å delta på til sammen mer enn femti arrangementer, og styremedlem Silje var paneldeltaker i debatten «Kan de unge redde fellesskapet?»

IMG_20190628_213352.jpg

Ut og treffe speidere
Vi har lagt vekt på å være rundt og møte fantastisk fine folk på alle nivåer i organisasjonen og på mange ulike arenaer. Både årsmøter og årsfester, opptakelse av nye speidere, utdeling av hedersbevisninger, nasjonale arrangementer, lederkvelder og andre krets- og gruppearrangementer har vi fått med oss.

I sommer hadde vi en herlig kretsleirsommer! Vanvittig mye krefter er lagt ned for å lage så mange fine sommeropplevelser. Alle i styret har kost oss masse med å besøke de fine kretsleirene rundt omkring i landet, oppleve speiding på sitt beste og få gode samtaler med kretsledere rundt omkring. Speidersjefen selv var innom 8 av 13 leire, og fikk dermed besøkt ikke mindre enn 18 av de 23 kretsene som var på leir i sommer!

På ledertrenersamlingen, kontaktseminaret for sjøspeidere og samling for nettverk for kommunikasjon har vi også møtt deler av organisasjonen som har et sterkt engasjement innenfor et bestemt felt. Det har gitt mulighet for gode diskusjoner og innblikk i alt det gode arbeidet som gjøres.

Vi synes det har vært viktig å drive organisasjonen tett opp mot det som foregår rundt omkring, og vi har derfor lagt noen av møtene våre til nasjonale arrangementer som NM i speiding og Løft.

Styremøter
Så hva har vi drevet med på alle møtene våre dette året? Henstillinger fra Speidertinget, oppnevninger og mandater, oppfølging av komiteer og tilbakemeldinger på arbeid med blant annet endrede retningslinjer for trygge møteplasser, med politisk plattform og med kommunikasjonsstrategi er blant det Speiderstyret har arbeidet med de siste tolv månedene. Nå er vi i full gang med å forberede Speidertinget 2020, inkludert forslag til arbeidsplan for 2021–2022.  

Det har vært veldig fint for oss å følge med på oppbyggingen av landsleirkomiteen for Agenda 2021, som nå er fullsatt! Det er fantastisk moro å se deres iver etter å komme i gang med å lage rammene for forbundets største og viktigste arrangement. Vi gleder oss til fortsettelsen der! Og selv om leirkomiteen nå er komplett, trenger de masse bra folk til å fylle alle stabsfunksjonene!

Ut i verden og få inspirasjon
Vi har knyttet kontakter og samlet inspirasjon fra andre lands speiderforbund både på Europakonferansen til WOSM og WAGGGS, i Nordisk speiderkomité, i samarbeidslandet vårt Liberia og Vekstseminar i regi av WOSM.

Stemmebordet under joint.JPG

I dag feirer vi ett år som speiderstyre med en god gjeng på The Academy i Slovenia. Her får vi faglig påfyll, inspirasjon og innspill fra speidere i resten av Europa til arbeidet med å stake ut kursen videre for NSF. 

Vi gir full gass og gleder oss til å fortsette med det neste året også!

  • Publisert: 04.11.2019
  • Av: Speiderstyret

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen