Meny

Første styremøte etter sommeren

Endelig hadde vi et styremøte igjen etter sommeren. Det er godt å komme i gang med møter igjen!

Endelig hadde vi et styremøte igjen etter sommeren. Det er godt å komme i gang med møter igjen. Men vi har ikke tatt full sommerferie selv om møtene har hatt en pause. Siden forrige møte på NM i speiding i Skien har speiderstyremedlemmene besøkt de fleste kretsleirene i løpet av sommeren! I tillegg har det vært aktiv deltakelse fra styremedlemmene på Arendalsuka og europakonferansen til WOSM og WAGGGS. I tillegg var noen av oss med i den store kontingenten til verdensjamboreen i USA, som var en kjempeopplevelse.

Det er ikke bare vi som har vært aktive i sommer. Vi hadde gleden av å innvie de nyeoppussede lokalene på forbundskontoret. Vi tror dette er et godt tiltak for de som arbeider på kontoret i det daglige, i tillegg til alle som er innom. Med nye og bedre møterom er det lagt godt tiI rette for konferansemøter over nettet. Nå kan vi spare tid, penger og miljø på å ikke frakte alle styremedlemmene sammen på alle møter vi har. 

Økt synlighet er et eget punkt i arbeidsplanen fra speidertinget 2019. I noen år har NSF hatt en kommunikasjonsstrategi som definerer rammene for dette arbeidet. Strategien er nå moden for justering og presisering. I diskusjonen ble det lagt vekt på hvilke typer bilder (foto) vi ønsker å dele med omverden og en plan for synliggjøring og tilstedeværelse i sosiale medier. Grep for å bedre knytte sammen speiderstyret og forbundskontorets kommunikasjon ble definert. Dette er et arbeid vi synes er spennende og viktig, og diskusjonene om hva vi vil oppnå med synlighetsarbeidet vårt, fortsetter.

Vi fikk også en gjennomgang av arbeidet med GDPR (EUs personvernforordning, som gjelder fra og med sommeren 2018). Gjennom et eget GDPR-prosjekt som ble avsluttet våren 2018, har kontoret jobbet for å sikre at all databehandling i NSF gjøres innenfor rammene og lovverket. Dette er et viktig arbeid som vi hele tiden må fortsette å arbeide med i alle ledd i NSF.

Deltakelsen på Arendalsuka ble også evaluert. Erfaringene var positive,og styret ønsker å delta på Arendalsuka til neste år også – og legge erfaringene fra årets arrangement til grunn. 

Vi ble også oppdatert på arbeidet i prosjektet gruppe- og kretsutvikling. Prosjektet utvikles i nært samarbeid med kretser og grupper og skal være klart sommeren 2020. Målet er å levere skreddersydd støtte til grupper og kretser som ønsker å utvikle seg, og at dette går inn som en viktig del av den daglige driften av NSF når prosjektet er ferdig.

I tillegg spikra vi mer rundt KL-KS 25.–27. oktober, så det kommer snart en invitasjon. Vi gleder oss masse til å treffe engasjerte mennesker, og til at vi sammen kan fortsette å utvikle organisasjonen vår.

  • Publisert: 06.09.2019
  • Av: Speiderstyret
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen